Kwaliteitscertificaat

Wij willen voor onze cliënten de best mogelijke zorg leveren. Dat doen we onder andere door behandelingen aan te bieden die evidence based zijn. Daarbij staat de cliënt centraal maar wij betrekken scholen ook in het zorgproces. Vandaar dat wij werken met een team van regiomanagers die als contactpersoon voor scholen fungeert.

Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen heeft RIOzorg het NEN-EN-ISO 15224:2017 certificaat. Dit certificaat hebben wij cum laude ontvangen (oktober 2019). Wij voldoen hiermee aan de volgende kwaliteitseisen met betrekking tot kwaliteitskenmerken in zorg en welzijn:

 1. geschikte, correcte zorg
 2. beschikbaarheid
 3. continuïteit van zorg
 4. doeltreffendheid
 5. doelmatigheid
 6. gelijkwaardigheid
 7. zorg gebaseerd op bewijs en kennis
 8. op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit
 9. betrokkenheid van de zorgontvanger
 10. cliënt-/patiëntveiligheid
 11. tijdigheid/toegankelijkheid

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen