Kwaliteitscertificaat

Wij willen voor onze cliënten de best mogelijke zorg leveren. Dat doen we onder andere door behandelingen aan te bieden die evidence based zijn. Daarbij staat de cliënt centraal maar wij betrekken scholen ook in het zorgproces. Vandaar dat wij werken met een team van regiomanagers die als contactpersoon voor scholen fungeert.

Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen heeft RIOzorg het NEN-EN 15224:2017 certificaat. Dit certificaat hebben wij gekregen omdat we aan de volgende kwaliteitseisen met betrekking tot kwaliteitskenmerken in zorg en welzijn voldoen:

 1. geschikte, correcte zorg
 2. beschikbaarheid
 3. continuïteit van zorg
 4. doeltreffendheid
 5. doelmatigheid
 6. gelijkwaardigheid
 7. zorg gebaseerd op bewijs en kennis
 8. op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit
 9. betrokkenheid van de zorgontvanger
 10. cliënt-/patiëntveiligheid
 11. tijdigheid/toegankelijkheid