Kwaliteitscertificaat

Voor onze cliënten willen wij de best mogelijke zorg leveren. Dat doen we onder andere door behandelingen aan te bieden die evidence based zijn. Dit betekent dat wij deskundig en zorgvuldig gebruikmaken van het best beschikbare wetenschappelijke en praktische bewijs bij het maken van een behandelkeuze voor onze cliënten. Hierbij staat de cliënt altijd centraal. Daarnaast betrekken we scholen in het zorgproces. Ons team van relatiemanagers fungeert hierbij als contactpersoon.

Kwaliteit waarborgen

Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen heeft RIOzorg het NEN-EN-ISO 15224:2017 kwaliteitscertificaat. Dit certificaat hebben wij cum laude ontvangen (oktober 2020)! Met het kwaliteitscertificaat voldoen wij aan de volgende eisen met betrekking tot kwaliteitsaspecten in de zorg en welzijn:

 1. Geschikte, correcte zorg
 2. Beschikbaarheid
 3. Continuïteit van zorg
 4. Doeltreffendheid
 5. Doelmatigheid
 6. Gelijkwaardigheid
 7. Zorg gebaseerd op bewijs en kennis
 8. Op de cliëntgerichte zorg op basis van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit
 9. Betrokkenheid van de cliënt 
 10. Cliënt-/patiëntveiligheid
 11. Tijdigheid/toegankelijkheid

 

RIOzorg is door DEKRA
gecertificeerd conform ISO 9001