In je kracht (blijven) staan

Welke kwaliteiten, mogelijkheden en levenswijsheden kan de scholier inzetten om beter in zijn/haar kracht te (blijven) staan tijdens problemen? Het antwoord hierop wordt tijdens deze individuele coaching gezamenlijk onderzocht. Vooral nu is hier meer behoefte aan; de coronapandemie heeft geleid tot een forse stijging van (psychische) problemen bij kinderen en jongeren. Door krachtgericht coaching krijgt de scholier toegankelijke en doeltreffende handvatten om een basis te leggen om problemen en moeilijkheden aan te gaan. Omdat de coaching al ingezet kan worden vanaf 4x 20 minuten, is deze zeer laagdrempelig voor zowel school als scholier.

 

Verbinden, verstaan, verzekeren en versterken

De vier belangrijkste kernhandelingen die de rode draad vormen  bij deze coaching zijn verbinden, verstaan, verzekeren en versterken. Hierdoor wordt aansluiting gezocht bij de problemen, denkwereld en gevoelens van de scholier. De scholier voelt zich hierdoor gehoord en veilig. Middels copingstrategieën, kunnen omgaan met of opgewassen zijn tegen iets, wordt de scholier gecoacht en in haar/zijn kracht gezet. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de kwaliteiten en talenten die de scholier reeds bezit.

 

Terug naar menukaart Over RIOzorg

Totstandkoming inhoud

De coaching Krachtgericht is gebaseerd op een  wetenschappelijk model, The Strenghts Model oftewel de krachtenmatrix (C. Rapp,  2007). Hiermee worden samen met de scholier problemen, ervaringen en mogelijkheden expliciet gemaakt. Denk hierbij aan vaardigheden, karaktereigenschappen, leefomgeving, levenservaring en wensen met onderliggende behoeften. Vanzelfsprekend is er genoeg ruimte voor vragen, interactie en waar nodig creativiteit.

 

“Expliciet maken van mogelijkheden”

Highlights training (coaching)

- Voor het PO en het VO

- Individueel (1 leerling)

- Vanaf 4x 20 minuten

- Op school o.l.v.
een psycholoog of orthopedagoog

- Evidence Based Practice

Samen de menukaart doorlopen?

Mail ons App ons