Kosten

In het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden zijn onze betalingsvoorwaarden te vinden en informatie over het vergoedingssysteem voor psychologische hulp en de wijze waarop RIOzorg hiermee omgaat. Ook staat er informatie in over de kosten bij het niet tijdig afmelden van afspraken; bij verhindering dient men zich uiterlijk 24 uur vóór het tijdstip van de behandeling af te melden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur wordt er een no show tarief in rekening gebracht. De tarief 2023 is € 60,50 per uur.

Noot: indien er een tolk wenselijk en/of noodzakelijk is, worden deze tolkkosten niet door de gemeente vergoed. Deze komen voor rekening van de cliënt zelf.

Contracten met gemeenten

Op Contracten Gemeenten staat een overzicht van alle gemeenten waar RIOzorg een contract mee heeft en de zorg mogelijk vergoedt wordt. Dit overzicht is ook als bijlage opgenomen in het bovengenoemde document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden. Mocht een gemeente er niet tussen staan, neem contact met ons op. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning. Bij niet vergoede behandelingen kunnen ouder(s)/verzorger(s) ervoor kiezen zelf de behandeling te bekostigen.

 

Zorgtraject bij RIOzorg via de niet vergoede weg

Kiest u ervoor om de weg van de vergoede zorg niet te bewandelen dan kunt u ook bij RIOzorg terecht voor bijvoorbeeld de zorg van uw kind met ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid. Wij zullen dan niet in contact treden met de gemeente om een beschikking aan te vragen omdat dit niet nodig is. Mocht er sprake zijn van een behandeltraject dan rekenen wij een uurtarief. Neem contact met ons op over dit tarief. Wij zullen u eerst een offerte met een indicatie van de totale kosten aanbieden alvorens wij in overeenstemming met u het zorgtraject zullen gaan starten.