Werkwijze

Het aanbod van de behandelingen bij RIOzorg bestaat uit Basis GGZ en Specialistische GGZ. Onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten valt onder Basis GGZ. Onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen valt onder Specialistische GGZ. Wil jij weten hoe onderzoek en/of behandeling verlopen in de BGGZ en de SGGZ, bekijk dan het stroomschema.

Uitwisseling gegevens
Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. Jij wordt daar altijd vooraf over geïnformeerd. Als jij niet wilt dat er gegevens worden uitgewisseld, dan kun jij hier vooraf bezwaar tegen maken.