• Jongeren RIOzorg

Werkwijze

Het aanbod van de behandelingen bij RIOzorg bestaat uit Basis GGZ en Specialistische GGZ. Onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten valt onder Basis GGZ. Onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen valt onder Specialistische GGZ. Bekijk ons stroomschema voor het verloop van onderzoek en/of behandeling in de BGGZ en de SGGZ.

Uitwisseling gegevens
Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. Jij wordt daar altijd vooraf over geïnformeerd. Als jij niet wilt dat er gegevens worden uitgewisseld, dan kun jij hier vooraf bezwaar tegen maken.

Aanmelden
Aanmelden kan via het online aanmeldformulier. Na jouw inzending nemen wij binnen enkele dagen contact op voor het maken van een telefonische afspraak (+/- 15 minuten) met een behandelaar. Tijdens deze belafspraak bespreekt de behandelaar de reden van aanmelding, de hulpvraag en of RIOzorg deze hulpvraag wel of niet kan antwoorden.

Behandellocaties van RIOzorg
Wij bieden op meer dan 30 behandellocaties, bekijk de adressen op de pagina Locaties. Wij zijn actief op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe behandellocaties, zodat wij de gevraagde zorg dichtbij onze cliënten kunnen leveren en de wachttijden voor cliënten korter worden.

Belspreekuur
Je kan de behandelaar op de locatie ook telefonisch bereiken tijdens het belspreekuur.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen