• Jongeren RIOzorg

Kosten

In het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden zijn onze betalingsvoorwaarden te vinden. Ook staat er informatie in over de kosten bij het niet tijdig afmelden van afspraken (het no show tarief) en over het vergoedingssysteem voor psychologische hulp en de wijze waarop RIOzorg hiermee omgaat.

Contracten met gemeenten

Op Contracten Gemeenten staat een overzicht van alle gemeenten waar RIOzorg een contract mee heeft en de zorg mogelijk vergoedt wordt. Dit overzicht is ook als bijlage opgenomen in het bovengenoemde document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden. Mocht een gemeente er niet tussen staan, neem contact met ons op. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning. Bij niet vergoede behandelingen kunnen ouder(s)/verzorger(s) ervoor kiezen zelf de behandeling te bekostigen.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen