Aanmelden

Hoe gaat een aanmelding in zijn werk?

 Stap 1 Verwijzing

  • Om te beginnen heb je een verwijzing nodig. Je kunt hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij je gemeente.

    Iedere gemeente hanteert een eigen werkwijze die je na kunt vragen bij jouw gemeente. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

Het is van belang dat je zorgt dat de volgende zaken op de verwijzing staan:
→  NAW-gegevens (*) van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer.
→  Jouw eigen NAW-gegevens en jouw geboortedatum.
→  De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen.
→  Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose.
→  Klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis.
→  Verwijzing naar generalistische basis GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ).

(*) NAW staat voor naam, adres en woonplaats.

Stap 2 Vergoeding

  • RIOzorg heeft met veel gemeenten een contract. Bekijk de informatie over kosten en vergoedingen alsmede een helder overzicht van gecontracteerde gemeenten. Mocht jouw gemeente er niet tussen staan, bel ons vooral om te overleggen. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning.Let op: in de regio Rijnmond (Rotterdam e.o) heeft RIOzorg enkel een contract voor de BGGZ en niet voor de SGGZ, meer informatie hierover is te lezen in het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden.

Stap 3 Aanmelden

  • Je kunt jezelf aanmelden vanaf 16 jaar en als je tussen de 12 en jaar bent samen met je ouders door het aanmeldformulier in te vullen. Als je er niet uitkomt kun je hulp aan jouw verwijzer vragen.
  • Bij het aanmeldproces hebben wij een ingevulde toestemmingsformulier (pdf) nodig. Deze moet u downloaden, uitprinten, ondertekenen en scannen. Bij stap 2 in het aanmeldformulier heeft u de mogelijkheid deze te uploaden.

    Indien aanmelding niet lukt dan kan je contact met RIOzorg opnemen.

Stap 4 Telefonisch contact en screening of aanmelding bij RIOzorg passend is

  • Een behandelaar van RIOzorg neemt contact met je op voor een korte telefonische screening. Aan de hand hiervan kan RIOzorg bepalen of wij de juiste zorg in huis hebben om je te helpen. Als dit niet het geval is kan RIOzorg je doorverwijzen.

Wij werken zoveel mogelijk zonder wachtlijst. Als alle benodigde informatie bij ons binnen is, kan een intake meestal binnen 2 tot 3 weken gepland worden.


Bestanden naar RIOzorg versturen

Je kunt tijdens het aanmeldproces via het aanmeldformulier jouw bestanden toevoegen. Of je hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van de verzenddienst Wetransfer, hoe je dit doet kan je lezen in de handleiding.