• Jongeren RIOzorg

Aanmelden

Hoe gaat een aanmelding in zijn werk?

 Stap 1 Verwijzing

  • Om te beginnen heb je ten eerste een verwijzing nodig. Je kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente.

    Iedere gemeente hanteert een eigen werkwijze die op te vragen is. Indien je er niet uitkomt kun je gerust contact met ons op.

Het is van belang dat de volgende zaken op de verwijzing staan:
→  NAW-gegevens (*) van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer.
→  De NAW-gegevens en geboortedatum van de cliënt.
→  De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen.
→  Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose.
→  Klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis.
→  Verwijzing naar generalistische basis GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ).

(*) NAW staat voor naam, adres en woonplaats.

Stap 2 Vergoeding

  • RIOzorg heeft met veel gemeenten een contract. Bekijk het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden voor een helder overzicht van gecontracteerde gemeenten, alsmede informatie over de kosten en vergoedingen. Mocht een gemeente er niet tussen staan, bel ons vooral om te overleggen. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning. Let op: in de regio Rijnmond (Rotterdam e.o) heeft RIOzorg enkel een contract voor de BGGZ en niet ook voor de SGGZ; bekijk het eerder genoemde document voor meer informatie.

Stap 3 Aanmelden

  • Je kan je vervolgens aanmelden door middel van het invullen van het online aanmeldformulier.
  • Let op: bij het aanmeldproces hebben wij ook een ingevulde toestemmingsformulier (pdf) nodig. Deze moet je downloaden, uitprinten, ondertekenen en vervolgens scannen. Bij stap 2 in het aanmeldformulier is er de mogelijkheid deze te uploaden. Indien de aanmelding niet lukt dan kan je contact met RIOzorg opnemen, wij helpen je verder.

Stap 4 Telefonisch contact en screening of aanmelding bij RIOzorg passend is

  • Nadat de aanmelding binnen is, neemt een behandelaar van RIOzorg vervolgens contact op voor een korte telefonische screening. Aan de hand hiervan kan RIOzorg bepalen of wij de juiste zorg in huis hebben om te helpen. Wanneer dit niet het geval is kan RIOzorg ook doorverwijzen.

Wij streven naar korte wachtlijsten en ook naar zorg dichtbij. Als alle benodigde informatie bij ons binnen is, kan een intake binnen 2 tot 3 weken gepland worden indien er geen wachtlijst is.


Uw bestanden naar RIOzorg versturen

In het online aanmeldformulier heb je de mogelijkheid om bestanden toe te voegen door ze te uploaden. Bij stap 2 van het aanmeldformulier kan je ook overige documenten uploaden, bijvoorbeeld verslagen van eerdere onderzoeken. Wanneer je liever later bestanden wilt aanleveren, kan je ook gebruik maken van de verzenddienst Wetransfer, hoe je dit doet is te lezen in de WeTransfer-handleiding.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen