Voor jongere

Op jouw leeftijd heb je soms behoefte aan wat ruimte voor jezelf; je gaat naar de middelbare school en je krijgt steeds meer je eigen leven. Hoewel iedere jongere tegen problemen aanloopt bij het opgroeien, kunnen sommigen wel wat extra hulp hierbij gebruiken. Als jij je vaak zorgen maakt of niet lekker in je vel zit, kan je terecht bij RIOzorg. Misschien heb je wat vervelends meegemaakt, ben je ergens onzeker over  of  wil je weten hoe andere jongeren met bepaalde situaties omgaan?

Wij onderzoeken en behandelen jongeren zorgvuldig bij signalen die wijzen op ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid. Bekijk ons behandelaanbod. Wij begeleiden jongeren, hun ouders en school in het omgaan met de problemen die zij dagelijks thuis, op school en op andere plekken tegenkomen. Je kunt bij RIOzorg terecht tot je 18e jaar. Bij de leeftijd 16-17 jaar wordt de haalbaarheid van afronding van het zorgtraject voor het 18e levensjaar bekeken.

RIOzorg behandelt niet bij:

  • Crisisgevoelige problematiek, zoals: suïcidaal gedrag / eerdere poging tot zelfdoding, ernstige automutilatie, psychosen/wanen, eerdere (dag)klinische opname
  • Eetstoornissen
  • Ernstig somatoforme klachten (lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is)
  • Schoolweigering of geen werk bij 16+
  • Verslaving/middelengebruik
  • Contacten met justitie/delinquent gedrag
  • Ernstige gedragsproblematiek
  • Primaire opvoedingsproblemen vanwege psychische of psychiatrische problematiek van de ouder(s), zoals kindermishandeling, verwaarlozing en/of forse systeemproblematiek
  • Of wanneer een cliënt en/of ouders geen Nederlands spreken

 

Werkwijze

RIOzorg werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij zowel lichte als zwaardere problemen van jongeren. Bij RIOzorg werken kinder- en jeugdpsychiaters, artsen, cognitief gedragstherapeuten, GZ-psychologen, basispsychologen en orthopedagogen. Op de pagina Werkwijze vind je meer informatie. Wil je zien hoe het aanmeldproces gaat, bekijk daarvoor de pagina Aanmelden.

 

Behandellocaties van RIOzorg

Wij bieden op meer dan 30 behandellocaties, bekijk de adressen op de pagina Locaties. Wij zijn actief op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe behandellocaties, zodat wij de gevraagde zorg dichtbij onze cliënten kunnen leveren en de wachttijden voor cliënten korter worden.

 

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen via info@riozorg.nl of bellen naar 026 820 02 08.