Jeugdhulp Rotterdam

Omschrijving van de opdracht

Opdracht Generalistische Basis GGZ, resultaatgebied 2: herstel, vermindering of stabilisatie van de stoornis van de jeugdige (R2, trede 1).


RIOzorg

RIOzorg is een kleinschalige kinder-en jeugd GGZ-instelling die kinderen tussen de 4 en 18 jaar onderzoekt en/of behandelt bij signalen die wijzen op een stoornis en/of ontwikkelingsprobleem zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid. Bijzonder in onze werkwijze is dat wij school altijd betrekken bij diagnostiek en behandeling (mits toestemming van ouders). School is een belangrijke vindplaats van ontwikkelingsproblematiek of gedragsstoornissen. De leerkracht ziet het kind iedere dag en kan, naast ouders, waardevolle informatie verschaffen voor onderzoek. Andersom kan RIOzorg school adviseren hoe het kind het beste te begeleiden op school, als verlengstuk op het behandeltraject dat het kind bij RIOzorg volgt.

Naast de korte lijnen met school, heeft RIOzorg een expertise in het bieden van zorg aan kinderen met meervoudige problematiek (comorbiditeit). Een veel geziene combinatie is bijvoorbeeld AD(H)D en dyslexie/dyscalculie.


Wat kunt u van ons verwachten?

Als uw kind is aangemeld bij RIOzorg zal onze hoofdbehandelaar eerst een telefonische screening doen met ouders om na te gaan of uw kind bij ons op de juiste plek zit. Daarna zullen wij ouders en school vragen een aantal vragenlijsten in te vullen. Als deze lijsten ingevuld zijn, wordt het dossier beoordeeld en nodigen wij u en uw kind uit voor een eerste intake gesprek. In dit gesprek zal in het korte traject van de Basis GGZ meteen een (beschrijvende) diagnose en een behandelplan besproken worden. Soms wordt ook een onderzoek (vb IQ of neuropsychologisch onderzoek) bij uw kind afgenomen. Hierna start meteen de behandeling. De duur van de behandeling is afhankelijk van de zwaarte van de hulpvraag. De behandelmethoden die we kunnen inzetten zijn o.a. psycho-educatie voor ouders en kind, mediatietherapie, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken, cognitieve gedragstherapie, EMDR, medicatie, Braingame Brian en sociale vaardigheidstraining.

Meer informatie vindt u in het RIOzorg stroomschema, route BGGZ.


Met wie werken we samen?

Als kinderen met ontwikkelingsproblemen ook leerproblemen hebben, werken wij nauw samen met ons moederbedrijf het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie). Daarnaast werken wij graag samen met de wijkteams in Rotterdam als gezins-en opvoedondersteuning wenselijk is. Tevens wordt de huisarts als verwijzer op de hoogte gehouden van het de ontwikkelingen binnen het traject bij RIOzorg.


Actuele wachttijden

Onze actuele wachttijden per regio zijn te bekijken op de pagina Wachtlijsten.


Contactgegevens

010 820 86 95

rotterdam@riozorg.nl

Bekijk alle locaties.


Bijzonderheden

  • Ons onderzoek en de behandeling is wetenschappelijk onderbouwd.
  • Client en ouderbetrokkenheid is van groot belang.
  • De zorg wordt dichtbij geboden.