Intelligentieonderzoek

Blijven de schoolprestaties van uw kind afwijken van het verwachte resultaat? Zijn er vermoedens van hoogbegaafdheid? Of vermoedt u onderliggende ontwikkelingsproblemen met een klinische oorzaak?

Een intelligentieonderzoek kan helderheid geven in zulke situaties. Het onderzoek kan bijvoorbeeld vragen beantwoorden op het gebied van de capaciteiten van uw kind. Ook kunnen afwijkende prestaties door de intelligentie van uw kind ermee verklaard worden. Kortom er zijn verschillende redenen om een intelligentieonderzoek bij uw kind uit te laten voeren. RIOzorg biedt intelligentieonderzoek aan.

Doel

Een intelligentieonderzoek brengt het intelligentieniveau van een kind in kaart, ook wel intelligentiequotiënt of IQ. Het intelligentieniveau is een maat voor een verzameling van verbale (talige) en performale (handelingsgerichte) vaardigheden. Zoals woordenschat, verbaal redeneervermogen en visueel-ruimtelijk inzicht.


Aanpak

Voor het bepalen van het intelligentieniveau maken we gebruik van de WISC-V-NL. Dit is intussen de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Het intelligentieonderzoek bestaat uit een diagnostisch gesprek, een afname van de test en het adviesgesprek. In dit overleg bespreekt de psycholoog de resultaten van het onderzoek met de ouder/verzorger.

De resultaten van het onderzoek omvatten indexscores van fluïde redeneren, verbaal begrip, visueel-ruimtelijke informatie, kortetermijngeheugen en verwerkingssnelheid. Deze gegevens worden vervolgens vastgelegd in een onderzoeksverslag, waarvan de ouder/verzorger een exemplaar ontvangt.

Voor wie is het intelligentieonderzoek?

Wij onderzoeken kinderen van 6 tot 17  jaar oud bij:

  • vragen omtrent cognitieve capaciteiten en vaardigheden;
  • vermoedens van begaafdheid, aandachts- of hyperactiviteitsstoornis (ADHD) of autismespectrumstoornissen (ASS)
  • vragen over de sterke en zwakke kanten van de cognitieve vaardigheden;
  • onderpresteren;
  • vragen over de keuze voor het voortgezet onderwijs;
  • en overige redenen, neem gerust contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Kosten

Zit uw kind in een vergoede behandeltraject voor een ontwikkelingsprobleem en vindt de behandelaar een intelligentieonderzoek noodzakelijk om uw kind goed te kunnen behandelen binnen de specialistische-GGZ? Dan wordt het intelligentieonderzoek geheel of gedeeltelijk vergoed door de gemeente, hier is een verwijzing voor nodig. De noodzaak voor het onderzoek zal beoordeeld worden door de behandelaar.

In andere gevallen maakt het intelligentieonderzoek deel uit van de niet-vergoede producten, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor het onderzoek en u zelf het onderzoek moet bekostigen.

De kosten voor intelligentieonderzoek bedragen € 980,00. Voordat het onderzoek start vragen wij een aanbetaling van 50%.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden voor een intelligentieonderzoek. Vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.