Intelligentieonderzoek

Wilt u weten wat de sterke en zwakke kanten van een kind zijn? Zijn er vermoedens van hoogbegaafdheid? Of wilt u weten of de zwakke prestaties van een kind verklaard kunnen worden door zijn of haar intelligentie? Er zijn vele redenen om een intelligentieonderzoek bij RIOzorg aan te vragen.

Doel
Een intelligentieonderzoek brengt het intelligentieniveau (intelligentiequotiënt, IQ) van een kind in kaart. Het intelligentieniveau is een maat voor een verzameling van verbale (talige) en performale (handelingsgerichte) vaardigheden van het kind, zoals woordenschat, verbaal redeneervermogen en visueel-ruimtelijk inzicht.

Aanpak
Voor het bepalen van het intelligentieniveau maken we gebruik van de WISC-III, de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. Het onderzoek bestaat uit een telefonische intake, een 2,5 uur durend onderzoek en een nabespreking van 45 minuten. In dit overleg bespreekt de psycholoog de resultaten van het onderzoek met de ouder. De gegevens worden vervolgens vastgelegd in een onderzoeksverslag, waarvan de ouder een exemplaar ontvangt.

Voor wie
Wij onderzoeken kinderen van 6 t/m 16 jaar oud bij; vermoedens van begaafdheid; vragen over de sterke en zwakke kanten; onderpresteren; vragen over de keuze voor het voortgezet onderwijs en dergelijke.

Kosten
De kosten voor intelligentieonderzoek bedragen € 585,-.
Als intelligentieonderzoek bij kinderen met een ontwikkelingsprobleem zoals ADHD of autisme noodzakelijk is om het kind goed te kunnen behandelen binnen de SGGZ, dan wordt intelligentieonderzoek door de gemeente geheel of gedeeltelijk vergoed.

Aanmelden
Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.

 

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen