Kom je bij de cliëntenraad?

Wil jij als ouder/verzorger inspraak hebben op de kwaliteit van de dienstverlening voor de cliënt binnen RIOzorg (jeugd-ggz)? Meld je dan aan voor de cliëntenraad.

Als cliëntenraad behartig je de belangen namens alle cliënten. Zonder deze betrokkenheid kan RIOzorg (jeugd-ggz) niet inschatten wat van wat cliënten belangrijk vinden. Jij als ouder/verzorger weet als geen ander wat de wensen en behoeften zijn van kinderen en jongeren die zorg nodig hebben. Je fungeert in feite als de oren en ogen van – en namens – de kinderen en jongeren die ggz-hulp krijgen en geeft hen een stem.

De overleggen vinden één keer per kwartaal plaats samen met het managementteam van RIOzorg. Deze overleggen duren 1 à 2 uur en betreffen agendapunten die van tevoren samen met andere stukken worden toegestuurd. We verwacht van je dat je de stukken van te voren doorneemt. Op agendapunten die de cliëntenraad inbrengt, komt het managementteam altijd terug. Je hoort dan ook altijd wat zij met jouw input hebben gedaan.

Na je aanmelding, maakt het management team graag kennis met je. Om veel wisselingen te voorkomen, vragen we je of je minimaal één jaar actief wilt zijn.

Ben je enthousiast geworden en ontmoeten we je binnenkort?

Meld je aan bij de behandelaar.