Wie voert het effectiviteitsonderzoek YourSkills uit?

Het effectiviteitsonderzoek YourSkills wordt uitgevoerd door Universiteit Utrecht. Dit gebeurt onder leiding van hoogleraar Prof. dr. Bram Orobio de Castro, leerstoel experimentele ontwikkelingspsychopathologie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de universiteit. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Virtual Reality (VR) en rollenspellen bij het gedragsprobleem agressie bij jongens van 8 tot en met 12 jaar.

De virtuele omgeving
De virtuele omgevingen voor de behandeling van deze gedragsproblemen zijn in samenwerking met CleVR ontwikkeld. “De kracht van CleVR ligt dan ook in het kunnen leggen van de juiste vertaalslag tussen psychologie en dynamisch interactieve Virtual Reality technologie. In directe co-creatie met onderzoekers van diverse Nederlandse universiteiten, forensische klinieken en GGZ-instellingen. Hiermee dragen wij bij aan de GGZ-zorg van morgen.” – bron: ClevR.

De behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie op gebied van problemen met agressie. In de virtuele omgeving kan een cliënt door middel van een VR-bril onder andere interacties aangaan met virtuele kinderen. Ook kunnen ze gebruikmaken van virtuele spulletjes. Hieruit volgt dat het kind zich richt op het verbeteren van negatieve cognities en het reguleren van emoties. Daarbij ook het aanleren van nieuwe vaardigheden om problemen op te lossen.

 

Onze kennismaking met Orobio de Castro
Alle RIOzorg medewerkers zijn tijdens onze interne studiedag in de gelegenheid gebracht persoonlijk kennis te maken met Orobio de Castro. Dit is middels een boeiende en gedetailleerde hoor- en werkcollege gebeurd. Het college was een wetenschappelijke, inhoudelijke en logistieke uiteenzetting van zijn effectiviteitsonderzoek. Vervolgens was er voor de behandelaren van RIOzorg een leerzame bijeenkomst. Zij zijn toen voorzien van relevante informatie over het uitvoeren van een VR-behandeling. Bij een VR-behandeling wordt de cliënt via een stemvervormer in de VR-omgeving aangestuurd door één van onze behandelaren. We starten de VR-behandeling op onze RIOzorg locatie in Arnhem en Den Haag. Hopelijk volgen in de nabije toekomst meerdere locaties!

De huidige en afgeronde onderzoeksprojecten onder leiding van Orobio de Castro zijn te zien op zijn research overzicht van Universiteit Utrecht.

 

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen