Hoe is de YourSkills-behandeling opgebouwd?

Universiteit Utrecht voert een effectiviteitsonderzoek uit over het gebruik van Virtual Reality (VR) als behandelmethode. De VR-behandeling heet YourSkills. De behandeling is gericht op gedragsproblemen op gebied van agressie. De doelgroep zijn jongens van 8 tot en met 12 jaar. De opbouw van de behandeling is als volgt:

Kennismakingsgesprek

De pilot start met een kennismakingsgesprek met ouders. Hierin komt de introductie van het doel en de inhoud van de behandeling aan bod. Ook komen de positieve kanten van het kind en situaties die goed gaan bij het kind aan de orde. Daarbij is aandacht voor situaties die voor het kind moeilijk zijn en die boosheid opwekken. De resultaten worden gebruikt als input voor de oefensituaties tijdens de behandeling.

10 sessies cognitieve gedragstherapie

Het kind krijgt na het kennismakingsgesprek 10 sessies cognitieve gedragstherapie.

  Sessie 1 en 2Deze staan in het teken van het leren herkennen van hun eigen boosheid.
  Sessie 3 tot en met 8Het aanleren en oefenen van nieuwe skills (vaardigheden).
  Sessie 9 en 10Ruimte voor het kind om extra te oefenen met de nieuwe skills om zo Expert te worden.
Rollenspel, Virtual Reality of reguliere behandeling

Voorafgaand aan de behandeling wordt met toeval het soort behandeling bepaald. Een rollenspel, reguliere behandeling of VR. De inhoud van de behandeling is aan elkaar gelijk. Bij VR kan iedere nieuwe vaardigheid geoefend worden in een virtuele huiskamersetting, klaslokaal of op het schoolplein. Wij stemmen de oefensituaties af op de dagelijkse problemen die het kind ondervindt.

Nabespreking en samenwerking

Elke sessie wordt met de ouder en het kind nabesproken. Daarbij is er ook ruimte voor de thuisopdrachten. Na ieder behandelcontact volgt een samenvattende e-mail voor de ouders en leerkrachten. Zodat het kind op school als ook thuis verder kan oefenen.