Hoe is de YourSkills-behandeling opgebouwd?

Universiteit Utrecht voert een effectiviteitsonderzoek uit over het gebruik van Virtual Reality bij de behandeling van gedragsproblemen bij jongens van 8 tot en met 12 jaar. Deze behandeling heet YourSkills en behandelt problemen op gebied van agressie. De opbouw van de behandeling is als volgt:

Kennismakingsgesprek

De pilot start met een kennismakingsgesprek met ouders, met een introductie van het doel en de inhoud van de behandeling. De positieve kanten van het kind en situaties die goed gaan bij het kind komen aan de orde in het gesprek. Daarbij is aandacht voor situaties die voor het kind moeilijk zijn en die boosheid opwekken. Dit wordt gebruikt als input voor de oefensituaties tijdens de behandeling.

10 sessies cognitieve gedragstherapie

Het kind krijgt na het kennismakingsgesprek 10 sessies cognitieve gedragstherapie.

  Sessie 1 en 2Deze staan in het teken van het leren herkennen van hun eigen boosheid.
  Sessie 3 tot en met 8Het aanleren en oefenen van nieuwe skills (vaardigheden).
  Sessie 9 en 10Ruimte voor het kind om extra te oefenen met de nieuwe skills om zo Expert te worden.
Rollenspel, Virtual Reality of reguliere behandeling

Voorafgaand aan de behandeling wordt met toeval bepaald of het kind de nieuwe vaardigheden oefent in rollenspel of in Virtual Reality. De inhoud van de behandeling is aan elkaar gelijk. Iedere nieuwe vaardigheid kan zowel geoefend worden in een denkbeeldige/virtuele huiskamersetting, klaslokaal als op het schoolplein. De oefensituaties worden afgestemd op de dagelijkse problemen die het kind ondervindt.

Nabespreking en samenwerking

Elke sessie wordt met de ouder en het kind nabesproken, waarbij ook ruimte is voor de thuisopdrachten. Na ieder behandelcontact volgt een samenvattende e-mail voor de ouders en leerkrachten, zodat op school als ook thuis verder geoefend kan worden.