Wie voert het effectiviteitsonderzoek YourSkills uit?

Het effectiviteitsonderzoek YourSkills wordt uitgevoerd door Universiteit Utrecht. Dit gebeurt onder leiding van hoogleraar Prof. dr. Bram Orobio de Castro, leerstoel experimentele ontwikkelingspsychopathologie. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Virtual Reality (VR) en rollenspel. Het onderzoek richt zich op het gedragsprobleem agressie. De doelgroep zijn jongens van 8 tot 13 jaar.

De virtuele omgeving

De virtuele omgevingen voor de behandeling van deze gedragsproblemen zijn in samenwerking met CleVR ontwikkeld. “De kracht van CleVR ligt in het kunnen leggen van de juiste vertaalslag tussen psychologie en dynamisch interactieve Virtual Reality-technologie. Dit in directe co-creatie met onderzoekers van diverse Nederlandse universiteiten, forensische klinieken en GGZ-instellingen. Hiermee dragen wij bij aan de GGZ-zorg van morgen.” – bron: ClevR.

De behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie op gebied van problemen met agressie. In de virtuele omgeving kan een cliënt door middel van een VR-bril onder andere interacties aangaan met virtuele kinderen. Ook kunnen ze gebruikmaken van virtuele spulletjes. Hieruit volgt dat het kind zich richt op het verbeteren van negatieve cognities en het reguleren van emoties. Daarbij leren zij nieuwe vaardigheden aan om problemen op te lossen.

 

Onze kennismaking met Orobio de Castro

Alle RIOzorg medewerkers zijn in de gelegenheid gebracht persoonlijk kennis te maken met Orobio de Castro. Dit middels een boeiende en gedetailleerde hoor- en werkcollege. Het college was een wetenschappelijke, inhoudelijke en logistieke uiteenzetting van zijn effectiviteitsonderzoek. Vervolgens was er een leerzame bijeenkomst. Zij zijn daarin voorzien van relevante informatie over het uitvoeren van een VR-behandeling. Bij een VR-behandeling wordt de cliënt via een stemvervormer in de VR-omgeving aangestuurd door één van onze behandelaren. We starten het onderzoek met VR en rollenspel op onze hoofdlocaties in Arnhem, Amersfoort en Den Haag.

De huidige en afgeronde onderzoeksprojecten onder leiding van Orobio de Castro zijn te zien op zijn research overzicht van Universiteit Utrecht.