Hoe is de YourSkills-behandeling opgebouwd?

Universiteit Utrecht voert een effectiviteitsonderzoek uit genaamd YourSkills. Het onderzoek gaat over het gebruik van rollenspellen en Virtual Reality (VR) als behandelmethode. De behandeling richt zich op het gedragsprobleem agressie. De doelgroep zijn jongens van 8 tot 13,5 jaar oud. De opbouw van de behandeling is als volgt:

Kennismakingsgesprek

De pilot start met een kennismakingsgesprek met ouders. Hierin komt de introductie van het doel en de inhoud van de behandeling aan bod. Ook komen de positieve kanten van het kind en situaties die goed gaan aan de orde. Daarbij is er aandacht voor situaties die voor het kind moeilijk zijn en die boosheid opwekken. De resultaten worden vervolgens gebruikt als input voor de oefensituaties tijdens de behandeling. Er volgen 10 sessies.

10 sessies cognitieve gedragstherapie

Het kind krijgt na het kennismakingsgesprek 10 sessies cognitieve gedragstherapie.

  Sessie 1 en 2Deze staan in het teken van het leren herkennen van hun eigen boosheid.
  Sessie 3 tot en met 8Het aanleren en oefenen van nieuwe skills (vaardigheden).
  Sessie 9 en 10Ruimte voor het kind om extra te oefenen met de nieuwe skills om zo Expert te worden.

Rollenspel, Virtual Reality of reguliere behandeling

Voorafgaand aan de behandeling wordt er door loting een behandelvorm bepaald. Dit zijn reguliere behandeling, YourSkills met rollenspel of YourSkills met VR. De inhoud van de YourSkills-behandeling is in beide varianten aan elkaar gelijk. Bij VR kan iedere nieuwe vaardigheid geoefend worden in een virtuele omgeving. Bijvoorbeeld een huiskamersetting of een klaslokaal. In de andere variant wordt de nieuwe skill in rollenspel met de behandelaar geoefend. We stemmen na de keus van de behandeling vervolgens de oefensituaties af op de dagelijkse problemen die het kind ondervindt.

Nabespreking en samenwerking

Elke sessie wordt met de ouder en het kind nabesproken. Daarbij is er ook ruimte voor de thuisopdrachten. Na ieder behandelcontact volgt er vervolgens een samenvattende e-mail voor de ouders en leerkrachten. Zodat het kind op school als ook thuis verder kan oefenen.