Werken als kinderarts bij RIOzorg is divers, uitdagend en leerzaam

Werken als arts of kinderarts bij RIOzorg betekent dat je deel uitmaakt van een dynamisch behandelteam. Je bent wisselend werkzaam op de hoofdvestigingen van RIOzorg in regio Zuid West, Midden of Oost Nederland. Het werken op verschillende locaties wordt als leuk ervaren omdat zij op deze manier verschillende mensen met een diverse achtergrond begeleiden en met verschillende behandelteams samenwerken. Tegelijkertijd werkt bijvoorbeeld het ICT-systeem overal hetzelfde, dat is prettig want op deze wijze kunnen de (kinder)artsen zich volledig concentreren op hun hoofdtaak.

 

Verdiepende en verbredende aspecten

Vanuit de eigen expertise neemt de arts of kinderarts bij RIOzorg deel aan de MDO-besprekingen. Hierin wordt voor elk kind het behandelplan besproken. Hierbij kan een beoordeling van de psychomotorische ontwikkeling voorkomen. Ook kan er geïndiceerd worden of er sprake is van de aanwezigheid van erfelijke of aangeboren aandoeningen. Indien nodig wordt het kind doorverwezen naar een (kinder)arts of geneticus elders. Het beoordelen van deze brede ontwikkelingsproblematiek geeft hen verdieping van het vak en biedt mogelijkheden voor samenwerking met externe artsen. De artsen en kinderartsen bij RIOzorg zijn altijd beschikbaar als supervisor indien nodig. Dit is een leerzame en uitdagende rol vinden ze, omdat ze daarmee hun kennis kunnen overdragen naar de volgende generatie.

 

Verzorgen van farmacotherapie

Bij de (kinder)arts wordt een consult ingepland wanneer er sprake is van een ontwikkelingsstoornis waarbij farmacotherapie geïndiceerd is. Wanneer de ouders voorlichting hierover willen is een consult ook mogelijk. In veel gevallen gaat het om behandeling voor kinderen waarbij ADHD geclassificeerd is. Als (kinder)arts verzorg je de farmacotherapie voor het gehele behandeltraject. Onder de taken valt zowel het instellen van de medicatie als het vervolgen van het beloop.

 

Regelmatige teambuilding door samenwerkingen

Met collega artsen en kinderpsychiaters is er regelmatig overleg over lopende behandelingen en over het beleid aangaande farmacotherapie. De kinderpsychiater kan laagdrempelig benaderd worden voor adviezen rondom deze onderwerpen. Ook deze samenwerkingen dragen bij aan verbreding en verdieping. Indien overleg over de behandeling nodig is houdt de (kinder)arts contact met externe artsen, dit kunnen huisartsen of medisch specialisten zijn. Daarnaast verzorg je de correspondentie met huisartsen en op incidentele basis de verwijzing naar een GGZ-instelling elders.