Psycho-educatie en ouder-/verzorgerbegeleiding

In de directe omgeving van het kind of de jongere wordt samen met hen, de opvoeders en de school onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ontwikkelingsprobleem. Vervolgens worden er in gezamenlijkheid oplossingen bepaald die bijdragen aan het welzijn van de jeugdige. Daarna volgt de behandeling, begeleiding en ondersteuning. We begeleiden in dit traject óók de ouders of verzorgers.

 

Psycho-educatie

De eerste stap in iedere behandeling is het geven van uitleg over wat er met het kind aan de hand is. Dit noemen we psycho-educatie. Het vormt een belangrijk onderdeel van de introductiecursus voor ouders en verzorgers. Binnen RIOzorg is het zelfs een voorwaarde voor verdere behandeling van het kind.

Soms is een kind al bij een andere instelling onderzocht. Als daar een diagnose is gesteld, maar ouders/verzorgers en kind hebben daar geen psycho-educatie doorlopen, kunnen zij hiervoor bij RIOzorg terecht.

 

Ouder-/verzorgerbegeleiding

Begeleiding van ouders of verzorgers gebeurt vooral in groepsvorm, op locatie of in een online omgeving met beeld. Als de begeleiding in groepsverband niet passend is dan is het mogelijk om ouders/verzorgers individueel te begeleiden. Dit gaat altijd om maatwerk.

 

Bij ADHD

Bij ernstige ADHD-problematiek is naast ouder-/verzorgertraining vaak langdurige begeleiding voor nodig. Stap voor stap leren de opvoeders meer rust en structuur aan te brengen. We vragen aan hen altijd wat ze al goed vinden gaan en wat ze graag anders zouden zien. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het ontbijtritueel, op tijd op school komen of ‘s avonds rustig gaan slapen.

 

Bij angst en somberheid

De ouder-/verzorgerbegeleiding voor angst of somberheid leert hoe het handigste te reageren op het kind. De opvoeders en andere gezinsleden kunnen onbewust een aandeel hebben in de ontwikkeling en het voortbestaan van angst- en somberheidsklachten van kinderen. Denk hierbij aan angsten bij de opvoeders zelf, opvoedingsstijl, onveilige hechting of de wisselwerking tussen ouder/verzorger en kind. Wanneer nodig kunnen opvoedingsvaardigheden vergroot worden, bijvoorbeeld enthousiast reageren op dapper gedrag. Daarnaast leren ouders/verzorgers om hun eigen emoties beter te hanteren. Ook leren ze voor te doen aan hun kind hoe ze zelf met moeilijke situaties omgaan. Ze leren om een team te vormen bij het begeleiden van het kind en hoe verschillende problemen op een goede manier op te lossen.

 

Bij autisme

Bij autisme heeft ouder-/verzorgerbegeleiding vaak een langdurig karakter. Zodra de situatie stabiel is kan de begeleiding onderbroken worden en wanneer nodig weer hervat worden. Doordat autisme een chronische ontwikkelingsstoornis betreft is het van belang om de levensloop van het kind en zijn omgeving goed te blijven volgen. In deze vorm van ouder-/verzorgerbegeleiding is de focus op de opvoeders specifiek.