Afleiders in de klas

 

Start onderzoek Universiteit Utrecht: ‘Afleiders in de klas’

In de komende periode (t/m september 2022) werkt RIOzorg mee aan een onderzoek naar twee nieuwe werkgeheugentaken in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. De taken zijn ontwikkeld om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de capaciteit van het werkgeheugen in een gestructureerde setting en in de klas, in het kader van neuropsychologisch onderzoek. Zo kunnen we nog beter zicht krijgen op de mogelijkheden van het kind in de klas en aanpassingen die mogelijk kunnen helpen!

 

Het doel van dit onderzoek is om:

  1. Twee bestaande werkgeheugentaken (het Apenspel en het Leeuwenspel) te ontwikkelen tot een genormeerd meetinstrument waarmee clinici werkgeheugen vaardigheden van kinderen kunnen meten in de diagnostische situatie én de klas op school;
  2. De prestaties van kinderen met een ontwikkelingsstoornis in de twee situaties met elkaar te vergelijken.

 

Wie kan er mee doen?

Kinderen van 7 tot en met 12 jaar oud, met een diagnose ADHD en/of ASS óf waarbij een vermoeden van ADHD en/of ASS bestaat.

 

Eerdere bevindingen met het Apenspel en het Leeuwenspel

In eerder onderzoek, bij kinderen zónder ontwikkelingsstoornis, vonden de onderzoekers dat kinderen slechter presteerden op de werkgeheugentaken die in de klas afgenomen werden dan op de taken die in de diagnostische situatie werden afgenomen. Echter, de werkgeheugen vaardigheid zoals gemeten in de klas was een betere voorspeller van academische prestaties dan werkgeheugen vaardigheid zoals gemeten in de diagnostische situatie. Bovendien bleek dat kinderen met meer aandachtsproblemen, zoals gerapporteerd door de leerkracht, een grotere afname in prestatie op de taken in de klas lieten zien ten opzichte van de taken in de diagnostische situatie (Friso-van den Bos & Van de Weijer-Bergsma, submitted).

 

Voor vragen/opmerkingen over dit onderzoek binnen RIOzorg kun je terecht bij Wieteke Hiemstra (w.hiemstra@riozorg.nl).