Trauma

Een trauma is een schokkende, ingrijpende gebeurtenis waarop met intense angst, hulpeloosheid of afschuw wordt gereageerd. Te denken valt aan een ongeluk, ernstig gepest worden, in elkaar geslagen zijn, het overlijden van een dierbare, seksueel misbruik, betrokken zijn bij, of ooggetuige zijn van, geweld. Ieder kind reageert anders na het ervaren van een trauma.

Ieder kind reageert anders na het ervaren van een trauma.  Sommige kinderen trekken zich terug en zijn heel bedreven in het ‘doen alsof er niets is’. Andere kinderen reageren boos of agressief.

Sommige kinderen maken al jong een traumatische gebeurtenis mee. Kinderen kunnen een trauma steeds herbeleven. Dit kan gepaard gaan met heftige lichamelijke reacties. Een trauma kan zomaar weer de kop opsteken, ook jaren later. Een kind kan opeens angstig worden, boos, prikkelbaar, extra alert, depressief, onrustig, verdrietig of slecht gaan slapen en last krijgen van nachtmerries. Het is dan extra moeilijk de oorzaak te achterhalen. Ook een vader en moeder weten niet altijd wat er in het hoofd van hun kind omgaat. Of hebben zelfs geen idee wat er met hun kind is gebeurd. Ouders zijn zich ook niet altijd bewust van de impact die een gebeurtenis op het kind heeft gehad. Als een kind niet meer fijn speelt en op school vastloopt, is het verstandig hulp te zoeken.

Mogelijke behandelingen en ondersteuning trauma

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren wij, in overleg met u, welk behandelaanbod het beste aansluit bij uw kind. Hierbij maken wij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling van kinderen/jongeren met trauma uit een combinatie van uitleg aan ouders, school en kind/jongere over de classificatie (= psycho-educatie), EMDR of cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding.

Aanmelden

Aanmelden kan via onze aanmeldpagina. Wilt u eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen