Trauma

Een trauma is een schokkende, ingrijpende gebeurtenis waarop met intense angst, hulpeloosheid of afschuw wordt gereageerd. Te denken valt aan een ongeluk, ernstig gepest worden, in elkaar geslagen zijn, het overlijden van een dierbare, seksueel misbruik, betrokken zijn bij geweld of er ooggetuige van zijn. Ieder kind of jongere reageert anders na het ervaren van een trauma. Sommige trekken zich terug en zijn heel bedreven in het ‘doen alsof er niets is’. Andere reageren boos of agressief.

 

Symptomen van trauma

Op jonge leeftijd kan al een traumatische gebeurtenis plaatsvinden. Een trauma kan zomaar weer de kop opsteken, ook jaren later. Dit kan gepaard gaan met heftige lichamelijke reacties. Symptomen zijn angst, boosheid, prikkelbaar, depressie, onrust, verdriet of slecht slapen en last krijgen van nachtmerries. Het is dan extra moeilijk de oorzaak te achterhalen. Ook de opvoeders weten niet altijd wat er in het hoofd van hun kind omgaat. Of hebben zelfs geen idee wat er met hun kind is gebeurd. Ouders en verzorgers zijn zich ook niet altijd bewust van de impact die een gebeurtenis op het kind heeft gehad. Als een kind niet meer fijn speelt en op school vastloopt, is het verstandig hulp te zoeken.

 

Mogelijke behandelingen en ondersteuning trauma

Afhankelijk van de hulpvraag bekijken we bij RIOzorg met het kind of de jongere (en de ouders/verzorgers) samen welk behandelaanbod het beste aansluit. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling van trauma uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie: uitleg aan ouders, school en kind/jongere over de classificatie trauma
  • EMDR
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding

 

Aanmelden voor onderzoek en/of behandeling van trauma

Aanmelden kan via ons online aanmeldformulier. Eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.