Somberheid

Somberheid kan zich per leeftijdsgroep op verschillende manieren uiten.

Bij hele jonge kinderen zijn de uitingsvormen extreem vaak en langdurig huilen, vertraagde reactie, geen eetlust hebben en slaapproblemen. Ook kan het kind geen plezier meer hebben in dingen waar hij/zij voorheen wel plezier in beleefde. Iets oudere kinderen hebben vaker prikkelbaar gedrag, uitingen van agressie, een laag zelfbeeld en slapeloosheid. Kinderen boven de 12 jaar vertonen vaker futloosheid, hopeloosheid en slaapproblemen. Oudere kinderen kunnen ook angst- en dwangproblemen ontwikkelen.

We kunnen spreken van een depressieve stemmingsstoornis wanneer de klachten ernstig zijn. Deze klachten komen ook vaak voor op verschillende levensgebieden en houden langere tijd aan.

 

Mogelijke behandelingen en ondersteuning bij somberheid

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren we met het kind of de jongere (en de ouders/verzorgers) welk behandelaanbod het beste aansluit. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. De behandeling somberheid en depressieve klachten bestaat meestal uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie: uitleg aan ouders/verzorgers, school en kind/jongere over de classificatie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding

 

Aanmelden voor onderzoek en/of behandeling van somberheid

Aanmelden kan via ons online aanmeldformulier. Eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.