Somberheid

Veel kinderen zijn wel eens somber. We kunnen spreken van een depressieve stemmingsstoornis wanneer de klachten ernstig zijn. Deze klachten komen ook vaak voor op verschillende levensgebieden en houden langere tijd aan.

Uitingsvormen bij leeftijdsgroepen

Somberheid kan zich per leeftijdsgroep op verschillende manieren uiten. Bij hele jonge kinderen zijn de uitingsvormen extreem vaak en langdurig huilen, vertraagde reactie, geen eetlust hebben en slaapproblemen. Ook kan het kind geen plezier meer hebben in dingen waar hij/zij voorheen wel plezier in beleefde. Iets oudere kinderen hebben vaker prikkelbaar gedrag, uitingen van agressie, een laag zelfbeeld en slapeloosheid. Kinderen boven de 12 jaar vertonen vaker futloosheid, hopeloosheid en slaapproblemen. Oudere kinderen kunnen ook angst- en dwangproblemen ontwikkelen.

Mogelijke behandelingen en ondersteuning bij somberheid

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren wij, in overleg met u, welk behandelaanbod het beste aansluit bij uw kind. Hierbij maken wij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. De behandeling van kinderen/jongeren met depressieve klachten bestaat meestal uit psycho-educatie; een combinatie van uitleg aan ouders, school en kind/jongere over de classificatie en ook uit cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding.

Aanmelden

Aanmelden kan via onze aanmeldpagina. Wilt u eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen