Somberheid

Somberheid kan zich per leeftijdsgroep op verschillende manieren uiten. Bij hele jonge kinderen zijn de uitingsvormen extreem vaak en langdurig huilen, vertraagde reactie, geen eetlust hebben en slaapproblemen. Ook kan het kind geen plezier meer hebben in dingen waar hij/zij voorheen wel plezier in beleefde. Iets oudere kinderen hebben vaker prikkelbaar gedrag, uitingen van agressie, een laag zelfbeeld en slapeloosheid. Kinderen boven de 12 jaar vertonen vaker futloosheid, hopeloosheid en slaapproblemen. Oudere kinderen kunnen ook angst- en dwangproblemen ontwikkelen.

We kunnen spreken van een depressieve stemmingsstoornis wanneer de klachten ernstig zijn. Deze klachten komen ook vaak voor op verschillende levensgebieden en houden langere tijd aan.

 

Mogelijke behandelingen en ondersteuning bij somberheid

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren we met het kind of de jongere (en de ouders/verzorgers) welk behandelaanbod het beste aansluit. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. De behandeling somberheid en depressieve klachten bestaat meestal uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie: uitleg aan ouders/verzorgers, school en kind/jongere over de classificatie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding

 

Aanmelden voor onderzoek en/of behandeling van somberheid

Aanmelden kan via ons online aanmeldformulier. Eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

 

Coronavirus | Aangepaste werkwijze

Er gelden in het gehele land aangescherpte coronamaatregelen welke vanaf 19 december 2021 van kracht zijn gegaan. Belangrijk: alle behandelingen gaan door met een aangepaste werkwijze. Voor de bezoekers en medewerkers van RIOzorg gelden de landelijk opgestelde basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden van elkaar. Hoest en nies in je elleboog en we begroeten je graag met een glimlach in plaats van een handdruk. Wij zullen in elke behandelkamer zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Wij vragen geen toegangsbewijs, maar stellen wel een mondkapjesplicht in openbare ruimtes zoals de wandelgangen en wachtruimtes. Het kan zijn dat er op specifieke locaties een aanvullende mondkapjesplicht geldt (zoals op scholen, waar wij ook behandelen). Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.