Somberheid

Veel kinderen zijn wel eens somber. Pas als de klachten ernstig zijn, vaak voorkomen op verschillende levensgebieden en langere tijd aanhouden dan kunnen we spreken van een depressieve stemmingsstoornis.

Uitingsvormen

Bij heel jonge kinderen kan somberheid zich uiten in extreem vaak en langdurig huilen, vertraagde reactie, geen eetlust hebben, slaapproblemen en geen plezier meer hebben in dingen waar het kind voorheen wel plezier in beleefde. Bij iets oudere kinderen zie je vaker prikkelbaar gedrag, agressie, een laag zelfbeeld en slapeloosheid. Bij kinderen boven de 12 jaar zie je vaker futloosheid, hopeloosheid en slaapproblemen. Oudere kinderen kunnen ook angst- en dwangproblemen ontwikkelen.

Mogelijke behandelingen en ondersteuning somberheid

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren wij, in overleg met u, welk behandelaanbod het beste aansluit bij uw kind. Hierbij maken wij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling van kinderen/jongeren met depressieve klachten uit een combinatie van uitleg aan ouders, school en kind/jongere over de classificatie (= psycho-educatie), cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding.

Aanmelden

Aanmelden kan via onze aanmeldpagina. Wilt u eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.