Gedragsproblemen

Ieder kind vertoont wel eens lastig gedrag, omdat kinderen proberen hun grenzen te verkennen. Maar soms vertoont een kind voortdurend ongewenst lastig gedrag, waardoor het kind nauwelijks corrigeerbaar is. Met als gevolg dat als ouder of leerkracht je er wanhopig van kan worden. Als dit het geval is dan spreek je van een gedragsprobleem.

Gedragsproblemen

Voorbeelden van gedragsproblemen zijn onder andere driftbuien, woedeaanvallen, agressief gedrag, pesten en ook delinquent gedrag. Deze kinderen kiezen, in de ogen van hun ouders, vaak ‘verkeerde’ vrienden die elkaar versterken in het ongewenste gedrag. Kinderen met gedragsproblemen worden regelmatig geschorst van school of komen in aanraking met politie en justitie. Soms lijdt het hele gezin onder het gedrag van het kind. Het gedragsprobleem wordt pas een gedragsstoornis als het ongewenste gedrag langer dan zes maanden aanhoudt. De symptomen komen hierbij in bepaalde combinaties voor.

Mogelijke behandeling en ondersteuning bij gedragsproblemen

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren we, in overleg met u, welk behandelaanbod het beste aansluit bij uw kind. Hierbij maken wij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling van kinderen/jongeren met gedragsproblemen uit psycho-educatie; een combinatie van uitleg aan ouders, school en kind/jongere over de classificatie, ook bestaat het uit specifieke adviezen voor school en ouders, ouderbegeleiding en eventueel individuele begeleiding van het kind.

Onderzoek agressieproblemen: YourSkills

Universiteit Utrecht voert vanaf 1 juni 2019 tot en met september 2020 een effectiviteitsonderzoek uit over het gebruik van Virtual Reality en rollenspel bij de behandeling van agressieproblemen. Deze behandeling heet YourSkills. De doelgroep is jongens van 8 tot en met 12 jaar. Door middel van een Virtual Reality-bril of rollenspel leren zij op een leuke, actieve en intensieve manier nieuwe vaardigheden om met hun boosheid om te gaan en sociale conflicten te voorkomen.

Lees ook: YourSkills-onderzoeker Sophie Alsem aan het woord
Of bekijk artikelen over het onderzoek in onze Blog.

Aanmelden

Aanmelden als cliënt bij RIOzorg? Dat kan via onze aanmeldpagina. Eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen