Gedragsproblemen

Kinderen en jongeren vertonen allemaal wel eens lastig gedrag, omdat zij hun grenzen proberen te verkennen. Maar soms vertonen ze voortdurend ongewenst lastig gedrag, waardoor ze nauwelijks corrigeerbaar zijn. Met als gevolg dat u als ouder, verzorger of leerkracht er wanhopig van kan worden. Als dit het geval is dan spreek je van een gedragsprobleem.

Het gedragsprobleem wordt pas een gedragsstoornis als het ongewenste gedrag langer dan zes maanden aanhoudt. De symptomen komen hierbij in bepaalde combinaties voor.

 

Voorbeelden van gedragsproblemen

Driftbuien, woedeaanvallen, agressief gedrag, pesten en ook delinquent gedrag zijn voorbeelden van gedragsproblemen. Kinderen of jongeren die zulk gedrag vertonen kiezen, in de ogen van hun opvoeders, vaak ‘verkeerde’ vrienden die elkaar versterken in het ongewenste gedrag. Jeugdigen met gedragsproblemen worden regelmatig geschorst van school of komen in aanraking met politie en justitie. Soms lijdt het hele gezin onder het onhandelbare gedrag.

 

Mogelijke behandeling en ondersteuning bij gedragsproblemen

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren we met het kind of de jongere (en de ouders/verzorgers) welk behandelaanbod het beste aansluit. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling van gedragsproblemen uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie; een combinatie van uitleg aan ouders/verzorgers, school en kind/jongere over de classificatie
  • Specifieke adviezen voor school en ouders/verzorgers
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding en eventueel individuele begeleiding van het kind.

 

YourSkills: een onderzoek naar agressieproblemen door Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht voert vanaf 1 juni 2019 tot 1 januari 2021 een effectiviteitsonderzoek uit over het gebruik van Virtual Reality en rollenspel bij de behandeling van agressieproblemen. Deze behandeling heet YourSkills. De doelgroep is jongens van 8 tot en met 13 jaar en 6 maanden. Door middel van een Virtual Reality-bril of rollenspel leren zij op een leuke, actieve en intensieve manier nieuwe vaardigheden om met hun boosheid om te gaan en sociale conflicten te voorkomen. RIOzorg werkt mee aan dit onderzoek. Wij vragen cliënten die voldoen aan de voorwaarden of zij willen deelnemen aan het onderzoek.

Lees ook meer over YourSkills in onze blog.

 

Aanmelden voor onderzoek en/of behandeling voor gedragsproblemen

Aanmelden kan via ons online aanmeldformulier. Eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.