Gedragsproblemen

Ieder kind vertoont wel eens lastig gedrag. Kinderen proberen nou eenmaal hun grenzen te verkennen. Maar soms vertoont een kind voortdurend ongewenst gedrag. Als ouder of leerkracht kun je er wanhopig van worden, want het kind is nauwelijks corrigeerbaar. Als dit het geval is dan spreek je van een gedragsprobleem.

 Gedragsproblemen

Voorbeelden van gedragsproblemen zijn driftbuien, woedeaanvallen, agressief gedrag, pesten en delinquent gedrag. Deze kinderen kiezen, in de ogen van hun ouders, vaak ‘verkeerde’ vrienden die elkaar versterken in het ongewenste gedrag. Kinderen met gedragsproblemen worden regelmatig geschorst van school of komen in aanraking met politie en justitie. Soms lijdt het hele gezin onder het gedrag van het kind. Het gedragsprobleem wordt pas een gedragsstoornis als het ongewenste gedrag langer dan zes maanden aanhoudt en de symptomen in bepaalde combinaties voorkomen.

Mogelijke behandeling en ondersteuning gedragsproblemen

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren we, in overleg met u, welk behandelaanbod het beste aansluit bij uw kind. Hierbij maken wij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling van kinderen/jongeren met gedragsproblemen uit een combinatie van uitleg aan ouders, school en kind/jongere over de classificatie (= psycho-educatie), specifieke adviezen voor school en ouders, ouderbegeleiding en eventueel individuele begeleiding van uw zoon/dochter.

Aanmelden

Aanmelden kan via onze aanmeldpagina. Wilt u eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.