Autismespectrumstoornis (ASS)

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) verwerken informatie anders dan andere leeftijdsgenoten. Dit is vooral terug te zien in de wijze waarop zij op anderen reageren. Als er iets verandert in hun dagelijkse routine kan er als gevolg paniek ontstaan. Ook is het onderhouden van sociale contacten lastig.

 

Oorzaken autisme

Bij kinderen en jongeren met ASS werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Dit valt vóór het derde levensjaar al op. Met ASS word je geboren, het blijft gedurende je hele leven een rol spelen.

 

Mogelijke behandelingen en ondersteuning autisme

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren we met het kind of de jongere (en de ouders/verzorgers) welk behandelaanbod het beste aansluit. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling autisme uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie: uitleg aan ouders/verzorgers, school en kind/jongere over de classificatie autisme
  • Specifieke adviezen voor school en ouders
  • Mediatietherapie
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding
  • Eventueel een sociale vaardigheidstraining.

 

Pivotal Response Treatment (PRT); een behandeling gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden

In Team Oost wordt er volop taarten gebakken en van Lego diverse auto’s in elkaar gezet. Reden? Aansluiting zoeken bij de interesse van het kind en de jongere, waardoor de motivatie wordt gewekt om vervolgens de behandeling te starten rondom sociale vaardigheden. Onze behandelaren zijn enthousiast over deze nieuwe vorm van behandelen bij RIOzorg, waar zij gekwalificeerd voor zijn nadat zij de opleiding met succes hebben afgerond. 

De behandeling PRT sluit perfect aan bij cliënten die het lastig vinden om contact te maken, initiatief te nemen, hulp te vragen, grenzen aan te geven of weinig gericht zijn op de ander. In de behandeling oefenen ze met gespreksvaardigheden zoals vragen stellen (‘Mag ik de taartvorm?’) en verpest de behandelaar meer dan eens expres het Lego bouwwerk om te trainen dat de cliënt voor zichzelf opkomt en haar grenzen aangeeft. Door deze vorm van gedragstherapie, die veelal wordt ingezet bij stoornissen in het autistisch spectrum, sluit je aan bij de motivatie van het kind (de taart bakken) en is het behandelsucces groter.

 

Aanmelden voor onderzoek en/of behandeling van autisme

Aanmelden kan via ons online aanmeldformulier. Eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.