Angst

Alle kinderen zijn wel eens bang. Het leren omgaan met een angst hoort bij de ontwikkeling. Maar soms is de angst niet reëel en staat deze de ontwikkeling van het kind in de weg. In zo’n geval zou er sprake kunnen zijn van een angststoornis. Dit kan zich uiten in de vorm van piekeren of het uitvoeren van handelingen om de angst tegen te gaan. Ook kan het kind bepaalde situaties vermijden door de angst of kunnen er lichamelijke klachten ontstaan.

Oorzaken van angst

Er zijn verschillende oorzaken van een angststoornis. Dit kunnen kenmerken zijn van het kind zelf, maar ook die van de omgeving waarin het kind opgroeit. Erfelijke aanleg kan ook een rol spelen. Een andere oorzaak is een onveilige gehechtheidsrelatie met de ouders, deze verhoogt de kans op het ontwikkelen van een angststoornis. Natuurlijk spelen ook ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind een grote rol. Dit kan bijvoorbeeld een echtscheiding van de ouders zijn of het overlijden van een dierbare. Ook een vervelend ziekenhuisbezoek kan zijn sporen na laten zijn sporen en bijdragen aan het ontwikkelen van een angststoornis.

Mogelijke behandelingen en ondersteuning angst

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren wij, in overleg met u, welk behandelaanbod het beste aansluit bij uw kind. Hierbij maken wij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling van kinderen/jongeren met angsten uit een combinatie van psycho-educatie; uitleg aan ouders, school en kind/jongere over de classificatie, cognitieve gedragstherapie (individueel of groepsgewijs) en ouderbegeleiding. Daarnaast zijn er nog aanvullende behandelmogelijkheden, waarbij steeds per kind/jongere gekeken wordt wat het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag.

Aanmelden

Aanmelden kan via onze aanmeldpagina. Wilt u eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen