Angst

Alle kinderen/jongeren zijn wel eens bang. Het leren omgaan met een angst hoort bij de ontwikkeling. Maar soms is de angst niet reëel en staat deze de ontwikkeling in de weg. In zo’n geval zou er sprake kunnen zijn van een angststoornis. Dit kan zich uiten in de vorm van piekeren of het uitvoeren van handelingen om de angst tegen te gaan. Ook kan het kind of de jongere bepaalde situaties vermijden door de angst. In sommige gevallen kunnen er ook lichamelijke klachten ontstaan.

 

Oorzaken van angst

Er zijn verschillende oorzaken van een angststoornis. Dit kunnen kenmerken zijn van het kind of de jongere zelf, maar ook die van de omgeving waarin ze opgroeien. Erfelijke aanleg kan ook een rol spelen. Een andere oorzaak is een onveilige gehechtheidsrelatie met de ouders/verzorgers. Die onveiligheid verhoogt de kans op het ontwikkelen van een angststoornis. Natuurlijk spelen ook ingrijpende gebeurtenissen in het leven een grote rol. Dit kan bijvoorbeeld een echtscheiding van de ouders zijn of het overlijden van een dierbare. Ook een vervelend ziekenhuisbezoek kan zijn sporen na laten en bijdragen aan het ontwikkelen van een angststoornis

 

Mogelijke behandelingen en ondersteuning angst

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren we met het kind of de jongere (en de ouders/verzorgers) welk behandelaanbod het beste aansluit. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling van een angststoornis uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie: uitleg aan ouders/verzorgers, school en kind/jongere over de classificatie
  • Cognitieve gedragstherapie (individueel of groepsgewijs)
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding

Daarnaast zijn er nog aanvullende behandelmogelijkheden, waarbij steeds per kind/jongere gekeken wordt wat het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag.

In het diagnostisch onderzoek kan worden bekeken of er sprake is van een angststoornis of dat er mogelijk een andere verklaring is voor angst (bijvoorbeeld vanuit een ontwikkelingsstoornis).

Aanmelden voor onderzoek en/of behandeling van angst

Aanmelden kan via ons online aanmeldformulier. Eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.