Angst

Alle kinderen zijn wel eens bang. Het leren omgaan met een angst hoort bij de ontwikkeling. Maar soms is de angst niet reëel en staat deze de ontwikkeling van het kind in de weg. In zo’n geval zou er sprake kunnen zijn van een angststoornis. Dit kan zich uiten in de vorm van lichamelijke klachten, piekeren, het uitvoeren van handelingen om de angst tegen te gaan of het vermijden van bepaalde situaties.

Oorzaken angst

Er zijn verschillende oorzaken van een angststoornis. Dit kunnen kenmerken zijn van het kind zelf, maar ook die van de omgeving waarin het kind opgroeit. Ook erfelijke aanleg kan een rol spelen. Een onveilige gehechtheidsrelatie met de ouders verhoogt de kans op het ontwikkelen van een angststoornis. Natuurlijk spelen ook ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind een grote rol: echtscheiding van de ouders, het overlijden van een dierbare, maar ook een vervelend ziekenhuisbezoek laat zijn sporen na en kan bijdragen aan het ontwikkelen van een angststoornis.

Mogelijke behandelingen en ondersteuning angst

Afhankelijk van de hulpvraag inventariseren wij, in overleg met u, welk behandelaanbod het beste aansluit bij uw kind. Hierbij maken wij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling van kinderen/jongeren met angsten uit een combinatie van uitleg aan ouders, school en kind/jongere over de classificatie (= psycho-educatie), cognitieve gedragstherapie (individueel of groepsgewijs) en ouderbegeleiding. Daarnaast zijn er nog aanvullende behandelmogelijkheden, waarbij steeds per kind/jongere gekeken wordt wat het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag.

Aanmelden

Aanmelden kan via onze aanmeldpagina. Wilt u eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.