• Scholen

ADHD

Kinderen en jongeren met ADHD vertonen vaak gedrag dat niet past bij de leeftijd en ontwikkeling: ze zijn druk, snel afgeleid en doen dingen zonder na te denken. Deze kinderen en jongeren willen zich wel graag anders gedragen, maar het lukt ze gewoon niet. Ook voor ouder(s)/verzorger(s) is het niet altijd makkelijk hier goed mee om te gaan.

 

De verschillende vormen van ADHD

ADHD kan op veel verschillende manieren zichtbaar zijn bij kinderen en volwassenen. Deze verschillende uitingsvormen zijn omschreven in een drietal ‘beelden’:

  • Gecombineerde beeld: zowel concentratieproblemen, druk als impulsief gedrag.
  • Overwegend onoplettend beeld: concentratieproblemen staan op de voorgrond.
  • Overwegend hyperactief impulsief beeld: druk en impulsief gedrag staan op de voorgrond.

ADHD komt in Nederland voor bij 2-5% van de kinderen tot 14 jaar. In een gemiddelde klas zitten dus één of twee kinderen met ADHD. De verhouding is daarbij ongeveer twee jongens op één meisje. Bij meisjes uit zich dit vaker vooral in concentratieproblemen. Omdat kinderen met concentratieproblemen minder druk zijn, is het gedrag minder opvallend. De kans bestaat daarom dat deze kinderen minder snel worden doorverwezen voor onderzoek en behandeling.

 

Mogelijke behandelingen en ondersteuning ADHD

In overleg met het kind/de jongere (en de ouders/verzorgers) inventariseren we welk behandelaanbod het beste aansluit bij de hulpvraag. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Meestal bestaat de behandeling van ADHD uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie: een combinatie van uitleg aan ouders/verzorgers, school en kind/jongere over de classificatie ADHD
  • Specifieke adviezen voor school en ouders/verzorgers
  • Mediatietherapie
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding
  • Eventueel medicamenteuze behandeling.

Daarnaast zijn aanvullende behandelmogelijkheden inzetbaar, waarbij steeds per kind/jongere gekeken wordt wat het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag.

 

Dyslexie en ADHD

ADHD gaat vaak samen met een leerprobleem zoals dyslexie. RIOzorg werkt nauw samen met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID). Door deze samenwerking worden kinderen met bijvoorbeeld ADHD én dyslexie zo efficiënt mogelijk geholpen. Om naast een behandeling bij RIOzorg ook voor vergoede dyslexiebehandeling in aanmerking te komen moet de ADHD ‘onder controle’ zijn. Wanneer dit moment zich aandient, is voor iedere persoon verschillend. Dankzij de korte lijnen tussen RIOzorg en het RID kunnen we ieder kind een zo passend mogelijke behandeling bieden.

 

ADHD verklaring

RIOzorg verstrekt geen ADHD-verklaring. Een diagnostisch verslag, behandelplan, (huisartsen)brief na diagnostiek of (huisartsen)brief bij afsluiting kan op initiatief van de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) met derden gedeeld worden om bijvoorbeeld extra ondersteuning op school aan te kunnen vragen.

 

Aanmelden voor onderzoek en behandeling van ADHD

Aanmelden kan via ons online aanmeldformulier. Eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op.