Behandelingen

U maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind.  Als er bij uw kind een ontwikkelingsprobleem is vastgesteld, al dan niet bij RIOzorg, is de volgende stap het kiezen van de best mogelijke behandeling. Voor RIOzorg staan de problemen die het kind dagelijks ervaart – thuis,  op school en verdere naaste omgeving – centraal. We bekijken per kind welk behandelaanbod het beste aansluit.

RIOzorg biedt onderzoek en behandeling binnen de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ voor ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid.