Behandelingen

U maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Als er bij uw kind een ontwikkelingsprobleem is vastgesteld, door RIOzorg of een ander, is de volgende stap het kiezen van de best mogelijke behandeling. Voor RIOzorg staan de problemen die het kind dagelijks ervaart – thuis,  op school en verdere naaste omgeving – centraal. We bekijken per kind welk behandelaanbod het beste aansluit.

RIOzorg biedt onderzoek en behandeling voor ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid binnen de generalistische basis GGZ (BGGZ) en de specialistische GGZ (SGGZ). BGGZ is onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten. SGGZ is onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen.

Aanbod behandelingen door RIOzorg

ADHD
Autisme
Gedragsproblemen
Angst
Dwang
Trauma
Tics
Somberheid
Agressie