Behandelingen

Voor RIOzorg staan de problemen die het kind dagelijks ervaart – thuis, op school en in de verdere naaste omgeving – centraal. Als er bij uw kind een ontwikkelingsprobleem is vastgesteld, door ons of een ander, is de volgende stap het kiezen van de best mogelijke behandeling. Per individu bekijken we welk behandelaanbod het beste aansluit.

RIOzorg biedt naast het onderzoek ook behandeling. We behandelen binnen de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) en de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Onder BGGZ vallen lichte, niet complexe klachten. SGGZ is gericht op ingewikkelde problemen.

Het behandelaanbod van RIOzorg
  • ADHD: iemand met ADHD vertoont vaak gedrag dat niet past bij de leeftijd en ontwikkeling. Ze zijn druk, snel afgeleid en doen dingen zonder na te denken.
  • Autisme: een kind met autisme verwerkt informatie anders dan andere kinderen. Dit is vooral terug te zien in de wijze waarop ze op anderen reageren.
  • Gedragsproblemen: er is sprake van een gedragsprobleem als een kind voortdurend ongewenst lastig gedrag vertoont, waardoor het kind nauwelijks corrigeerbaar is.
  • Angst: wanneer angst niet reëel is en deze de ontwikkeling van het kind in de weg staat kan er sprake zijn van een angststoornis.
  • Dwang: als een kind telkens terugkerende angstige gedachten heeft dan kun je spreken van dwanggedachten.
  • Trauma: een trauma is een schokkende, ingrijpende gebeurtenis waarop met intense angst, hulpeloosheid of afschuw wordt gereageerd. Kinderen kunnen een trauma steeds herbeleven. Dit kan gepaard gaan met heftige lichamelijke reacties.
  • Tics: een kind heeft een tic als het last heeft van een plotselinge steeds terugkerende beweging die zich op een niet-ritmische manier herhaalt. Dit wordt een motorische tic genoemd.
  • Somberheid: we kunnen spreken van somberheid als een depressieve stemmingsstoornis wanneer de klachten ernstig zijn, vaak voorkomen op verschillende levensgebieden en langere tijd aanhouden.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen