Behandelingen

Voor RIOzorg staan de problemen centraal die het kind of de jongere dagelijks thuis, op school en/of in de verdere naaste omgeving ervaart. Ook is er aandacht voor de impact van de problemen op het hele gezin. Als er een ontwikkelingsprobleem is vastgesteld, door ons of een ander, bekijken we welke behandeling het beste aansluit. Naast het onderzoek bieden wij zelf ook behandelingen aan. We behandelen binnen de basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) en de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Onder BGGZ vallen lichte, niet complexe klachten. SGGZ is gericht op ingewikkelde problemen.

Het behandelaanbod van RIOzorg

Klik op een van de onderstaande behandelingen voor meer informatie:

  • ADHD: iemand met ADHD vertoont vaak gedrag dat niet past bij de leeftijd en ontwikkeling. Ze zijn druk, snel afgeleid en doen dingen zonder na te denken.
  • Autisme: iemand met autisme verwerkt informatie anders. Dit is vooral terug te zien in de wijze waarop ze op anderen reageren.
  • Gedragsproblemen: er is sprake van een gedragsprobleem als iemand voortdurend ongewenst lastig gedrag vertoont, waardoor de persoon nauwelijks corrigeerbaar is.
  • Angst: wanneer angst niet reëel is en deze de ontwikkeling in de weg staat kan er sprake zijn van een angststoornis..
  • Dwang: als iemand telkens terugkerende angstige gedachten heeft dan kun je spreken van dwanggedachten.
  • Trauma: een trauma is een schokkende, ingrijpende gebeurtenis waarop met intense angst, hulpeloosheid of afschuw wordt gereageerd. Men kan een trauma steeds herbeleven. Dit kan gepaard gaan met heftige lichamelijke reacties.
  • Tics: wanneer iemand last heeft van een plotselinge steeds terugkerende beweging die zich op een niet-ritmische manier herhaalt spreken we van een tic. Dit wordt een motorische tic genoemd
  • Somberheid: uitingsvormen van somberheid zijn onder andere vaak en langdurig huilen, vertraagde reactie, geen eetlust, slaapproblemen, minder plezier beleven, prikkelbaar, laag zelfbeeld en hopeloosheid.