Individuele rouwbegeleiding

Als iemand waar je veel van houdt overlijdt is dat zeer ingrijpend. Ieder kind gaat daar anders mee om. Sommige kinderen vinden na een tijdje, ondanks hun verdriet, weer een manier om verder te gaan. Maar veel kinderen vinden het moeilijk hun leven weer op te pakken. RIOzorg biedt speciaal voor die kinderen individuele psychologische rouwbegeleiding.

Doel
Uw kind leert in de behandeling hoe het verlies een plek in zijn leven kan krijgen. We leren uw zoon of dochter hoe wat je denkt en doet, invloed heeft op hoe je je voelt.
 In iedere behandeling kijken we samen met uw kind wat voor hem of haar belangrijk is en wat het beste zou kunnen helpen. We leren hem ook om te gaan met situaties die hij moeilijk vindt.

Aanpak
Veel kinderen vinden het moeilijk om over hun gevoel te praten. Daarom zoeken we, samen met uw kind, naar een manier die bij hem of haar past. Soms blijkt praten toch wel fijn. Soms ook niet. Dan kiezen we een andere vorm waar uw kind zich veilig bij voelt, bijvoorbeeld met behulp van creatieve activiteiten. Afhankelijk van wat hem het beste kan helpen maken we, ook weer samen, een plan. De zorg die wij bieden is geen groepsbehandeling of lotgenotengroep, maar een individuele behandeling.

Voor wie
Onze rouwbegeleiding is er voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 16 jaar die langer dan een half jaar geleden een dierbare zijn verloren.

Kosten
De kosten bedragen per sessie € 93,-.
De duur van een behandeling gaat altijd in overleg en wordt zoveel mogelijk na de eerste sessie afgesproken.
Voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem zoals ADHD, angst of autisme wordt de behandeling door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onderzoek
RIOzorg werkt mee aan een onderzoek van de Universiteit Utrecht over rouw bij kinderen. Zij onderzoeken wat de beste manier is om kinderen te helpen bij het verwerken van een verlies.

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen