Begeleiding van school

RIOzorg werkt graag samen met de school van het kind. De ouders moeten eerst toestemming geven en zullen altijd betrokken worden bij dit contact. We bieden eventueel kortdurende begeleiding van school aan. Dit kan bestaan uit een adviesgesprek, psycho- educatie of advies over het inzetten van gedragstherapeutische interventies. Als de leerkracht meer kennis krijgt over het probleem van zijn leerling kan hij rekening houden met de beperkingen die het kind heeft. We kunnen de leerkracht helpen bepaald gedrag te herkennen om er zo adequaat op in te kunnen spelen. Een ander belangrijk middel is het herkennen en onderscheid kunnen maken tussen onwil en onkunde.

Een kind met een ontwikkelingsprobleem kan zich moeilijk aanpassen aan zijn omgeving, daarom helpen wij de leerkracht de omgeving waar mogelijk aan te passen aan het kind. We kunnen de school ook betrekken bij de behandeling als het kind nieuwe vaardigheden leert binnen cognitieve gedragstherapie. We geven de leerkracht dan uitleg over de stappen die binnen de behandeling worden gezet. De leerkracht kan het kind op school helpen deze stappen uit te voeren. We bieden regelmatig leerkrachtentrainingen aan. Voor ons cursusaanbod voor het schooljaar 2014-2015 kijk onder de link ‘scholen-cursusaanbod RIOzorg’.

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen