Individuele ouderbegeleiding

In een aantal gevallen is oudertraining niet voldoende of juist helemaal niet nodig. Dan is het mogelijk om ouders individuele begeleiding te geven. Dit gaat altijd om maatwerk.

ADHD
Bij ernstige ADHD-problematiek bijvoorbeeld is naast oudertraining vaak langdurige begeleiding van ouders nodig. Stap voor stap leren ouders meer rust en structuur aan te brengen. We vragen ouders altijd wat ze al goed vinden gaan en wat ze graag anders zouden zien. Dit kan gaan om het ontbijtritueel, op tijd op school komen of ‘s avonds rustig gaan slapen.

Angst en somberheid
Bij ouderbegeleiding kunnen ouders ook leren hoe ze het handigst kunnen reageren als hun kind angstig of somber is. Ouders en gezinnen kunnen onbewust een aandeel hebben in de ontwikkeling en het voortbestaan van angst- en somberheidsklachten van kinderen. Hierbij kan het gaan om angsten bij ouders zelf, opvoedingsstijl, onveilige hechting en de wisselwerking tussen ouder en kind. Wanneer nodig kunnen opvoedingsvaardigheden vergroot worden (bijvoorbeeld enthousiast reageren op dapper gedrag). Daarnaast leren ouders om hun eigen emoties beter te hanteren en hun kind voor te doen hoe ze zelf met moeilijke situaties omgaan. Ook wordt ouders geleerd om een team te vormen bij het begeleiden van het kind en leren ze verschillende problemen op een goede manier op te lossen.

Autisme
Bij autisme heeft ouderbegeleiding vaak een langdurig karakter. Zodra de situatie stabiel is kan de begeleiding even onderbroken worden. Als dan weer een nieuwe fase aanbreekt kan het weer worden hervat. Doordat autisme een chronische ontwikkelingsstoornis betreft is het van belang om de levensloop van het kind en zijn omgeving goed te blijven volgen. Dit betekent dat ouderbegeleiding vaak een langdurig karakter heeft. In deze vorm is de ouderbegeleiding specifiek gefocust op de ouders.

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen