Brugklastraining

Plezier op school is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers. De cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool gepest zijn, moeilijk contact maken met leeftijdgenoten of niet voldoende weerbaar zijn. Deze kinderen kunnen erg opzien tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ze zijn bang dat de problemen zich gaan herhalen.

Doel
De zomercursus kan deze kinderen helpen een nieuwe start te maken, zodat ze met meer zelfvertrouwen en plezier naar school gaan! Een nieuwe klas en een nieuwe omgeving bieden uw kind juist de kans deze nieuwe start op een positieve manier op te pakken en herhaling van pesterijen en sociale omgangsproblemen te verkleinen. De zomercursus wordt in de laatste week van de zomervakantie gegeven omdat uw kind dan echt een nieuwe start kan maken.

Aanpak
De zomercursus bestaat uit een kennismakingsgesprek, twee cursusdagen in de laatste week van de zomervakantie en zes weken later een terugkommiddag.

Uw kind wordt getraind in het opkomen voor zichzelf en het omgaan met anderen. Hierdoor worden de weerbaarheid en het zelfvertrouwen vergroot wat de kans op pesten kleiner maakt. Uw kind ervaart dat hij of zij niet de enige is met dit soort problemen. Tijdens de zomercursus leren de kinderen de invloed van hun denken op hun gevoel en gedrag, leren ze negatieve (niet-helpende) gedachten om te buigen in helpende gedachten en leren ze omgaan met spanning en zich sociaal vaardiger te gedragen, vooral in de eerste dagen in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methoden zoals psycho-educatie, zelfinstructie, groepsgesprek, ontspanningsoefeningen, ‘modelling’, rollenspel en feedback.

De volgende thema’s worden behandeld:

 • inzicht in de invloed van het denken;
 • helpende en niet-helpende gedachten;
 • basisvaardigheden (stevig staan, anderen aankijken en duidelijk praten);
 • gespreksvaardigheden (bv. een praatje maken);
 • assertieve vaardigheden (vergroten van weerbaarheid, bv. omgaan met moeilijke situaties);
 • omgaan met pesten;
 • samenwerken;
 • voorbereiding op de eerste schooldag.

Voor wie
Plezier op school is bedoeld voor aanstaande brugklassers voor wie de overgang naar de middelbare school extra spannend is. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen die:

 • weinig zelfvertrouwen hebben;
 • erg verlegen of onzeker zijn;
 • geen of weinig vrienden hebben;
 • niet voor zichzelf durven op te komen;
 • weinig weerbaar zijn;
 • worden buitengesloten;
 • vaak alleen staan;
 • vaker gepest worden;
 • vaker ruzie hebben met andere kinderen zonder dat ze dat willen;
 • steeds proberen erbij te horen, zonder dat dat lukt.

Kosten
De zomercursus kost € 435,-. Lesmateriaal, lunch en drankjes zijn inbegrepen.

Datum 2015
Arnhem: 26 en 27 augustus van 9.00 tot 16.30 uur.
Terugkommiddag: 9 oktober van 15.30 tot 17.00 uur

Rotterdam: 19 en 20 augustus van 9.00 tot 16.30 uur
Terugkommiddag: 2 oktober van 15.30 tot 17.00 uur

Den Bosch: 24 en 25 augustus van 9.00 tot 16.30 uur
Terugkommiddag: 7 oktober van 15.30 tot 17.00 uur

Waar
De cursus zal plaatsvinden in, of in de omgeving van, Arnhem, Den Bosch en Rotterdam. De precieze locaties zijn nog niet bekend.

Onderzoek
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de zomercursus Plezier op school kinderen kan helpen met meer zelfvertrouwen en plezier naar school te gaan. De erkenningscommissie van het Nederlands Jeugdinstituut bijvoorbeeld, heeft de cursus in 2009 als ‘theoretisch goed onderbouwd’ gewaardeerd.

Coronavirus: advies en preventieve maatregelen

Ook RIOzorg bereidt zich voor om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of ouders/verzorgers van een cliënt? Bekijk onze richtlijnen en preventieve maatregelen