Psycho-educatie

De eerste stap in iedere behandeling is het geven van uitleg over wat er met het kind aan de hand is. Dit noemen we psycho-educatie. Het vormt een belangrijk onderdeel van de introductiecursus voor ouders. Binnen RIOzorg is het zelfs een voorwaarde om verdere behandeling zoals mediatietherapie, kindtherapie of medicatie te laten plaatsvinden.

Soms is een kind al bij een andere instelling onderzocht. Als daar een diagnose is gesteld, maar ouders en kind hebben daar geen psycho-educatie doorlopen, kunnen zij hiervoor bij RIOzorg terecht.