Medicatie

Soms is het nodig medicatie voor te schrijven. Bij kinderen met een diagnose waarbij medicatie bewezen effectief is, wordt dit na specialistisch, medisch onderzoek aangeboden. De arts of kinder- en jeugdpsychiater schrijft deze medicatie voor. Bij RIOzorg kunnen ouders terecht bij Leo Kars en Kees van Kuik. Ouders hoeven hiervoor dus niet met hun kind naar een ziekenhuis. Medicatie wordt bij RIOzorg niet als een op zichzelf staande behandeling aangeboden, maar altijd gecombineerd met psycho-educatie voor ouders. Veelal behoort ook ouderbegeleiding en/of kindtherapie tot de behandeling. Als de medicatie goed aanslaat, zal na enige tijd altijd moeten worden overwogen of een kind weer zonder medicatie kan.

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen