EMDR

EMDR is een therapie voor kinderen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een effectief bewezen behandelmethode die in 1989 door Francine Shapiro is ontwikkeld.

Oorzaken van trauma’s
Trauma’s kunnen ontstaan door bijvoorbeeld ernstige pesterijen, het verlies van een dierbare, een nare gebeurtenis of een geweldsmisdrijf. Een groot deel van de kinderen verwerkt de ervaringen op eigen kracht. Anderen ontwikkelen allerlei klachten, zoals angsten, akelig dromen, herbelevingen, voortdurend op de hoede zijn, overdreven schrikreacties, concentratieproblemen of prikkelbaarheid. EMDR is een kortdurende therapievorm.

Hoe werkt EMDR
De therapeut vraagt om de traumatische gebeurtenis weer opnieuw voor de geest te halen. Door bepaalde afleidingstactieken toe te passen met bewegingen of geluiden verandert er iets in de ervaring. De herinnering verliest hierdoor aan kracht en lading. Het wordt gemakkelijker om met afstand aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Klachten verminderen of verdwijnen na behandeling. Uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is. Een ander voordeel is dat deze methode snel werkt. Bij kinderen is dat extra belangrijk omdat onverwerkte herinneringen de gezonde ontwikkeling kunnen remmen of blokkeren. Snelle behandeling zorgt ervoor dat kinderen weer ’verder kunnen leven’ en voorkomt klachten op de lange termijn.

Kinderen en jongeren vertellen ons dat ze EMDR minder vervelend vinden dan ‘praattherapie’. Dit komt doordat zij bij EMDR niet lang aan de traumatische herinnering hoeven te denken. Sommigen vinden het raar, grappig of zelfs leuk om te doen.

 

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen