Behandelaanbod

Ieder kind is uniek en vraagt een eigen behandelmethode. Bij RIOzorg werken kinder- en jeugdpsychiaters, artsen, cognitief gedragstherapeuten, GZ-psychologen, basispsychologen en orthopedagogen. Zo heeft RIOzorg professionals in huis voor de zorg die uw kind nodig heeft.

Psycho-educatie

Ieder behandeltraject, ongeacht de reden van aanmelding, wordt met psycho-educatie gestart. Door middel van psycho-educatie willen wij u uitleg geven over de classificatie van uw kind en algemene tips over hoe u  kunt omgaan met het gedrag van uw kind. Als u meer leert over de betekenis van de classificatie, gaat u bepaald gedrag herkennen en begrijpen. Dat kan u helpen om beter en makkelijker met uw kind om te gaan. Psycho-educatie wordt ook aan kinderen geboden, mits dit past in de hulpvraag en het voorgestelde behandeltraject.

Mediatietherapie

Wij maken vaak gebruik van gedragstherapie, waarbij we met ouders samenwerken om het gedrag van uw kind te veranderen. U wordt gecoacht en krijgt in gesprekken handvatten aangereikt om op een andere manier met uw kind om te gaan. Zo leert u hoe u ongewenst gedrag van uw kind positief kunt beïnvloeden en om kan buigen naar gewenst gedrag.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is een verdieping van  de eerder geboden psycho-educatie en mediatietherapie. In individuele gesprekken met u, wordt gekeken hoe u uw kind het beste verder kunt helpen. In de gesprekken bespreken we waar uw kind thuis moeite mee heeft en leren we u vaardigheden om gedrag van uw kind bij te sturen. Het gaat hierbij om praktisch toe te passen vaardigheden in situaties die u iedere dag tegenkomt.

Individuele begeleiding van kinderen

Cognitieve gedragstherapie

Binnen cognitieve gedragstherapie staat anders denken en het veranderen van gedrag centraal.
Tijdens de therapie (individueel en groepsgewijs) gaan wij nieuwe ideeën uitproberen en experimenteren met nieuw gedrag. Het kind leert problematisch gedrag af, nare gevoelens onder controle te houden en problemen op te lossen.

Braingame Brian

Bij sommige kinderen zijn de cognitieve vaardigheden (mate waarin iemand in staat is kennis en informatie op te nemen en te verwerken) minder goed ontwikkeld. Het computerspel Braingame Brian traint de concentratie, flexibiliteit, remfunctie en het werkgeheugen. RIOzorg begeleidt uw kind, maar het spel wordt thuis gespeeld.

EMDR

Als uw kind een traumatische ervaring heeft meegemaakt kan EMDR helpen. De therapeut vraagt uw kind de traumatische gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Door het kind af te leiden met bewegingen of geluiden verliest de herinnering aan kracht en lading. Het kind denkt voortaan op een andere manier terug aan deze gebeurtenis.

Angstbehandeling in groep

Cognitieve gedragstherapie voor kinderen met een angststoornis wordt  ook in groepsverband aangeboden . In deze training wordt met name aandacht besteed aan psycho-educatie, exposure, copingsvaardigheden (handige manieren om met angst om te gaan) en anders denken over datgene  wat angstig maakt (bijvoorbeeld om negatieve, niet helpende gedachten om te zetten in positieve gedachten). Tussen de bijeenkomsten door oefent uw kind middels huiswerkopdrachten met nieuw gedrag om met zijn/haar angst om te gaan.

Medicatie

Soms is het nodig (tijdelijk) medicijnen voor te schrijven. Onze artsen nemen graag de tijd om dit met u te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Wij geven nooit medicatie zonder psycho-educatie en begeleiding.

Sociale vaardigheidstraining 

Deze training is voor kinderen die de sociale vaardigheden onvoldoende in huis hebben of te weinig toepassen. In een groepstraining kunnen kinderen in een groep met leeftijdsgenoten oefenen met sociaal handig gedrag en leren zij meer basale vaardigheden in sociaal contact.  Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan leren nee zeggen, omgaan met kritiek, en je houding tijdens gesprekken met leeftijdsgenoten. Middels de training krijgen kinderen een scala aan handvatten die ze kunnen gebruiken in allerlei situaties die ongemakkelijk of lastig voor ze zijn.

Leren leren

Alle kinderen moeten leren om hun huiswerk te maken, spullen op te ruimen, een planning te maken en hun aandacht te richten op leertaken . Bij het ene kind gaat dit gemakkelijker dan bij het  andere kind. Voor de kinderen die dit lastig vinden, heeft RIOzorg ‘Leren leren’ ontwikkeld. De doelstelling van de training is dat een kind ‘leert te leren’ door meer kennis over de leerfuncties en de werking van de hersenen te verkrijgen en de verschillende vaardigheden die nodig zijn rondom het leren. De training biedt kinderen tips en methodes in een interactieve setting, waarbij zij aan de hand van oefeningen beter leren te plannen, concentreren, reflecteren en omgaan met afspraken en deadlines. De training ‘Leren leren’ is voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor leerlingen in de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs. Kinderen in behandeling bij RIOzorg kunnen in aanmerking komen voor vergoede training.