Gezinscoach; begeleiding van het gezin in de thuissituatie

Hebben jullie als gezin behoefte aan meer structuur, overzicht en betere communicatie? Willen jullie anders leren communiceren met elkaar? Zodat het thuis weer gezelliger wordt en jullie meer plezier hebben als gezin? Met de inzet van begeleiding van RIOzorg is dit mogelijk. De gezinscoach kijkt mee met jullie als gezin, observeert (escalerende) situaties, geeft praktische tips en concrete handvatten, maar zoomt ook in op het kind en haar/zijn gedrag en gevoel. Het doel is weer een fijne, veilige thuissituatie voor alle gezinsleden te creëren.

 

Diverse uitdagingen in het ouderschap

Er zijn diverse actuele onderwerpen die ouders, dus wellicht ook jullie, als een uitdaging ervaren. Denk hierbij aan de ochtend- en avondrituelen en de obstakels bij het opstaan en gereed maken om op tijd op school te zijn. Maar ook uitdagingen als ‘ons kind vraagt de hele dag onze aandacht’ of ‘de kinderen maken de hele dag ruzie met elkaar’. Een veelgenoemde uitdaging die wij bij RIOzorg horen van ouders is de strijd met de pubers; ouders hebben het gevoel dat ze niet luisteren en dat zij continu politieagent moeten spelen. Al deze uitdagingen zorgen ervoor dat het er thuis niet gezelliger op wordt. Tijd om daar verandering in te brengen, zodat de harmonie terugkeert in het gezin.

 

Inzet op dagelijkse structuur en betere communicatie

Middels een intensief en interactief traject, worden de aspecten aangepakt waar jullie als gezin het meest tegenaan lopen in het dagelijks (gezins)leven. We luisteren eerst naar jullie verhaal en stellen gezamenlijk een doelgericht plan op. We brengen meer dagelijkse structuur, geven praktische handvatten, zetten in op interactie en communicatie binnen het gezin; verscheidene interacties en elementen om het gezin weer in balans te brengen. Hierbij worden naast diverse gesprekken, ook spelelementen en video ingezet.

 

Hoe gaat een begeleidingstraject in zijn werk?

De gezinscoach komt bij jullie als gezin thuis, nadat wij een online aanmelding hebben ontvangen en er een intake heeft plaatsgevonden met de cliënt. Indien meerdere hulpverleners erbij betrokken zijn, zullen wij deze ook toevoegen aan het begeleidingstraject van RIOzorg. We gaan in gesprek met elkaar en kijken naar de patronen in jullie gezin. We kijken observeren de interactie en communicatie binnen het gezin. Ook bespreken we het punt op de horizon; waar werken we naar toe en welk doel streven wij gezamenlijk na? De intensiteit van het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van de hulpvraag. Over het algemeen is het eenmaal per week, een sessie van één tot twee uur. Soms is de samenstelling van een sessie met het gehele gezin, soms met één gezinslid. Na de tussentijdse evaluatie, bepalen we gezamenlijk het vervolg van het traject. Indien de doelen inzichtelijk zijn en de gewenste verandering plaatsvindt, schalen we af. Een gemiddeld begeleidingstraject duurt drie maanden. 

 

Hoe haal ik mijn gezin over om mee te werken?

Gezamenlijk gaan jullie als gezin werken aan een aantal doelen om positieve verandering teweeg te brengen in de thuissituatie. Hierbij hebben jullie elkaar én een open blik nodig! Met de vernieuwde inzichten en praktische handvatten vanuit het traject, is er weer ruimte voor groei naar elkaar toe in het gezin. De uitdagingen binnen het gezin in het dagelijks leven wordt gemakkelijker voor élk gezinslid. 

 

Mijn kind heeft een indicatie / diagnose

De inzet van de gezinscoach van RIOzorg sluit feilloos aan bij (het stellen van) een eventuele diagnose van kind(eren). Tijdens het opstellen van een doelgericht begeleidingsplan, wordt dit aspect meegenomen. Een begeleidingstraject kan het vervolgtraject zijn van de behandeling voortkomend uit een gestelde diagnose. Ook kan de begeleiding van RIOzorg sec worden ingezet rondom de gestelde diagnose. ‘Wat houdt de diagnose van ons kind(eren) in en hoe kunnen wij thuis het beste aansluiten op de behoefte van mijn/onze kind(eren)?’ zal dan het vertrekpunt zijn.

 

Wat kost het inzetten van de gezinscoach?

Een gezinscoach van RIOzorg die een begeleidingstraject bij jullie thuis verzorgt, wordt gefinancieerd door de gemeente waar jullie wonen. Een voorwaarde is een verwijsbrief van de huisarts, het wijkteam of een jeugdarts. Van jullie als gezin wordt inzet, tijd en motivatie verwacht, waarbij er de  wil is tot veranderen! 

 

Waarom kiezen voor RIOzorg?

Begeleiding bij RIOzorg wordt gekenmerkt door persoonlijk contact en kleinschaligheid. De gezinscoaches zijn ervaren zorgprofessionals die met passie gezinnen ondersteunen en begeleiden. Omdat RIOzorg ook behandelingen faciliteert, is de op- en afschaling van gevraagde zorg adequaat ingericht zodat begeleiding en behandeling nauwgezet op elkaar zijn afgestemd. 

 

In het bezit van een verwijsbrief en jullie gezin direct aanmelden? Dit kan hier.

Graag een informatieflyer downloaden? Dit kan hier.

 

Noot: begeleiding is momenteel enkel beschikbaar in regio Den Haag en regio Almere.