Respectvol en assertief handelen

De assertiviteitstraining maakt scholieren op een positieve manier weerbaar. Deze groepstraining bewerkstelligt een zelfverzekerde houding bij scholieren die ze kunnen toepassen op school, maar ook op straat en bij gebruik van sociale media. Door de training krijgen scholieren handvatten om assertief te reageren in verschillende contexten, waarbij ze hun eigen grenzen bewaken en ‘nee’ durven te zeggen. Wat de training volledig maakt, is dat naast aandacht voor de assertieve vaardigheden ook aandacht is voor de invloed van sociale media en cyberpesten. Dit vraagt vandaag de dag immers om een nóg stevigere houding van de scholier, het vermogen zich weerbaarder op te stellen.

 

Watje, kampioen en heethoofd

De training Assertiviteit kent een interactief karakter, omdat  gebruik wordt gemaakt van verschillende leer- en werkvormen. Vanuit onder andere cognitieve gedragstherapie wordt ingezet op probleemoplossende vaardigheden en sociaal leren. Middels bijvoorbeeld een rollenspel gaan scholieren actief aan de slag met de lesstof. Ondanks dat het een groepstraining betreft, wordt ook ingespeeld op de behoefte van individuele scholieren. Er wordt gebruik gemaakt van aansprekende ‘figuren’ die de gehele training centraal staan: ‘watje’, ‘kampioen’ en ‘heethoofd’. Veelal ligt bij de oefening de focus om te reageren als een ‘kampioen’.

 

Terug naar menukaart Over RIOzorg

Totstandkoming inhoud

De training assertiviteit gaat uit van een eenvoudige probleemsamenhang, het PrOP-schema. 'PrOP' staat voor Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl. In de fase hierna ligt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke aanpak. Jezelf sterk praten is één van de strategieën die wordt toegepast om het nieuwe gedrag bij de scholier aan te leren. Scholieren leren positieve gedachten aan om met meer zelfvertrouwen te reageren op anderen.

 

“Positiviteit en jezelf sterk praten”

Highlights training

- Voor het PO en het VO

- 6 tot 8 leerlingen

- 10x 90 minuten

- Op school o.l.v.
een psycholoog of orthopedagoog

- Evidence Based Practice

Samen de menukaart doorlopen?

Mail ons App ons