Aanpassingsproblemen

Soms treden er situaties op waar een kind of jongere niet goed mee kan omgaan.  Dit zijn diverse redenen, zoals een schoolverandering of een verhuizing naar een andere stad. Als u merkt dat uw kind er zodanig onder lijdt dat hij of zij niet meer goed functioneert, spreek je van een aanpassingsprobleem.

Aanpassingsproblemen leiden tot gevoelens van onrust, angst,  somberheid, nervositeit en vergeetachtigheid. Deze gevoelens hebben vaak ook effect op het gedrag van het kind: hij of zij trekt zich terug, vertoont storend gedrag of is prikkelbaar. Deze psychische klachten uiten zich vaak ook in lichamelijke klachten.

Traject op maat
RIOzorg biedt naast reguliere behandelingen ook niet vergoede zorg in de vorm van Traject op maat. Een behandeling voor aanpassingsproblemen behoort tot Traject op maat, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor deze vorm van zorg.

Duur en tarief
De duur van een behandeling gaat altijd in overleg en wordt zoveel mogelijk na de eerste sessie afgesproken. De kosten bedragen per sessie € 105. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging.

Aanmelden
Via het aanmeldformulier overig aanbod kunt u uw kind aanmelden. Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@riozorg.nl of telefonisch via 026 820 02 08.

 

Maatregelen coronavirus

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen