Aanpassingsproblemen

Soms treden er situaties op waar een kind of jongere niet goed mee kan omgaan.  Dit zijn diverse redenen, zoals een schoolverandering of een verhuizing naar een andere stad. Als u merkt dat uw kind er zodanig onder lijdt dat hij of zij niet meer goed functioneert, spreek je van een aanpassingsprobleem.

Aanpassingsproblemen leiden tot gevoelens van onrust, angst,  somberheid, nervositeit en vergeetachtigheid. Deze gevoelens hebben vaak ook effect op het gedrag van het kind: hij of zij trekt zich terug, vertoont storend gedrag of is prikkelbaar. Deze psychische klachten uiten zich vaak ook in lichamelijke klachten.