Aanmeldproces

RIOzorg biedt hulp aan kinderen met ontwikkelingsproblemen. Om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, is een aantal stappen nodig in het aanmeldproces. Voordat er een intakegesprek plaatsvindt is er al veel gebeurd.

Stappenplan

Van aanmelding tot intake volgen we bij RIOzorg een aantal stappen

  • Ouders of verzorgers melden het kind aan en sturen de verwijsbrief of beschikking samen met het toestemmingsformulier naar RIOzorg.
  • De regiebehandelaar heeft een telefonisch gesprek met de ouder/verzorger of de jongere (vanaf 16 jaar).
  • Ouders/verzorgers, leerkracht en jongere (vanaf 11 jaar) vullen de vragenlijsten in.
  • De school levert informatie aan: SDQ, CITO/schoolrapport, handelingsplan en schoolvragenlijst
  • De regiebehandelaar beoordeelt het dossier.

Met deze informatie kunnen we een beeld vormen van de klachten en problemen die er spelen. We kunnen vanaf dat moment inschatten welke zorg vanaf de intake waarschijnlijk nodig is: basis of specialistische GGZ.

Na deze stappen kan RIOzorg een intake inplannen op de desbetreffende locatie. De intakeplanning is afhankelijk van de datum waarop het dossier compleet is (dit is dus voorafgaand aan de dossierbeoordeling). Hoe eerder alle informatie dus compleet is, des  te sneller is een kind aan de beurt. RIOzorg streeft naar een intakegesprek binnen vier weken na ontvangst van de vragenlijst. Dan is er geen sprake van een wachttijd. Heel soms duurt deze periode langer en is er wel sprake van een wachtlijst, maar die is bij RIOzorg kort.