Aanmeldproces

RIOzorg biedt hulp aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen. Om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, is een aantal stappen nodig in het aanmeldproces. Voordat er een intakegesprek plaatsvindt hebben er al een aantal stappen plaats gevonden.

Stappenplan

Van aanmelding tot het inplannen van een intakegesprek volgt RIOzorg een aantal stappen:

  • Ouder(s)/verzorger(s) melden het kind aan via het online aanmeldformulier. Bij deze aanmelding worden ook de verwijsbrief of beschikking en het toestemmingsformulier naar RIOzorg gestuurd.
  • Een regiebehandelaar van RIOzorg heeft na ontvangst van de aanmelding een telefonisch gesprek met de ouder/verzorger of de jongere vanaf 16 jaar. Hierin wordt bepaald of RIOzorg de zorg kan bieden die nodig is. Als dit wel het geval is vervolgen de stappen. Wanneer dit niet het geval kan RIOzorg ook doorverwijzen.
  • Ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en jongere (vanaf 11 jaar) ontvangen van RIOzorg vragenlijsten. Deze gaan over de ontwikkeling van het kind of de jongere.
  • De school van het kind of de jongere levert informatie aan. Dit zijn de uitslag van een SDQ-vragenlijst, CITO/schoolrapport, handelingsplan en de schoolvragenlijst over de ontwikkeling van het kind of de jongere.
  • De regiebehandelaar ontvangt alle stukken en beoordeelt het gevormde dossier.

Met de verkregen informatie uit deze stappen vormen we een beeld van de klachten en problemen die er spelen. We kunnen hierna inschatten welke zorgvorm vanaf de intake waarschijnlijk nodig is: basis GGZ of specialistische GGZ.

Intakeplanning

Nadat dit duidelijk is plant RIOzorg een intake in op een behandellocatie in de buurt. De intakeplanning is afhankelijk van de datum waarop het dossier compleet is. Dit is voorafgaand aan de dossierbeoordeling door de regiebehandelaar. Hoe eerder alle informatie compleet is, des te sneller is een kind/jongere aan de beurt. RIOzorg streeft naar een intakegesprek binnen vier weken na ontvangst van de vragenlijsten. Wanneer deze periode langer is, is er sprake van een wachtlijst.

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen