Aanmeldproces

Aanmeldproces RIOzorg

 

Start aanmeldproces | Verwijzing en vergoeding

 • Om bij ons zorg af te nemen en het aanmeldproces te starten, is er een verwijzing noodzakelijk. Men kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente.

  Iedere gemeente hanteert een eigen werkwijze die op te vragen is. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

Het is van belang dat de volgende zaken op de verwijzing staan:
→  NAW-gegevens (*) van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer.
→  De NAW-gegevens en geboortedatum van de cliënt.
→  De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen.
→  Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose.
→  Klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis.
→  Verwijzing naar generalistische basis GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ).

(*) NAW staat voor naam, adres en woonplaats.

In geval van verhuizing: geef dit altijd zo spoedig mogelijk door aan de behandelaar. Na uitschrijving gemeente stopt de vergoeding door de gemeente. Er kan niet met terugwerkende kracht een vergoeding bij de nieuwe gemeente worden aangevraagd. RIOzorg is dan genoodzaakt de gemaakte uren/kosten door te berekenen aan gezaghebbende van de cliënt.

 • RIOzorg heeft met meer dan 200 gemeenten een contract. Bekijk het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden voor een helder overzicht van gecontracteerde gemeenten, alsmede informatie over de kosten en vergoedingen. Mocht een gemeente er niet tussen staan, contacteer ons om te overleggen. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning.
 • Noot: indien er een tolk wenselijk en/of noodzakelijk is, worden deze tolkkosten niet door de gemeente vergoed. Deze komen voor rekening van de cliënt zelf.

 

Stap 1 | Aanmelding

 • De aanmelding verloopt via het online aanmeldformulier van RIOzorg. In dit formulier worden onder andere gegevens van de ouders, de school en verwijzer ingevuld. Dit is ook het formulier voor de aanmelding voor begeleiding/gezinscoach en online behandeling. Het aanmeldformulier dient altijd te worden ingevuld, ook wanneer er onderling tussen zorgorganisaties gegevens (met toestemming van de cliënt) zijn uitgewisseld. Scholen en/of verwijzers kunnen ter ondersteuning samen met de ouders het aanmeldformulier invullen. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, zo kan de zorg sneller van start gaan.
 • Bij het aanmelden hebben wij ook een ingevuld toestemmingsformulier nodig. Graag het formulier ondertekenen en als bestand toevoegen in de laatste stap bij het aanmeldformulier. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij op een later moment in dit aanmeldproces om dit ondertekende formulier vragen.

 

Stap 2 | Intake

 • Nadat de online aanmelding binnen is, neemt een behandelaar van RIOzorg contact op met de cliënt. Aan de hand van deze intake kan RIOzorg daarna bepalen of wij de juiste zorg in huis hebben om te helpen.
 • De intake vindt over het algemeen 2-5 werkdagen na de online aanmelding plaats. Dit termijn kan mogelijk afwijken indien de online aanmelding niet volledig is ingestuurd. Dit betreft de ingevulde vragenlijst én gevraagde documentatie.
 • Indien er uit de intake blijkt dat wij de cliënt kunnen behandelen, komt de cliënt bij ons in zorg. Dit betekent dat wij een zorgplicht hebben naar de cliënt en dat hij/zij ons, ondanks dat de behandeling nog niet is gestart, mag contacteren.

 

Stap 3 en 4 | Diagnostisch gesprek

 • Ons streven is om binnen één maand nadat de intake met de cliënt heeft plaatsgevonden, een diagnostisch gesprek in te plannen. Helaas lukt dat niet in alle gevallen. Na deze maand spreken we over een wachttijd. Deze wachttijd is in de wachtlijst in de 1e kolom weergegeven.
 • Het streven is om het diagnostisch gesprek op de locatie plaats te laten vinden waar ook de rest van de behandeling is.

 

 

Even checken:

✓ Graag snelle zorg? Vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in

✓ Vergeet het toestemmingsformulier niet

✓ Wist je dat RIOzorg Online een korte wachttijd heeft?