Aanmelden

Hoe gaat een aanmelding bij RIOzorg in zijn werk?

 

 Stap 1 | Verwijzing

  • Om te beginnen heeft de cliënt ten eerste een verwijzing nodig. De cliënt kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente.

    Iedere gemeente hanteert een eigen werkwijze die op te vragen is. Komt u er niet uit? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Het is van belang dat de volgende zaken op de verwijzing staan:
→  NAW-gegevens (*) van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer.
→  De NAW-gegevens en geboortedatum van de cliënt.
→  De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen.
→  Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose.
→  Klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis.
→  Verwijzing naar generalistische basis GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ).

(*) NAW staat voor naam, adres en woonplaats.

 

Stap 2 | Vergoeding

  • RIOzorg heeft met veel gemeenten een contract. Bekijk het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden voor een helder overzicht van gecontracteerde gemeenten, alsmede informatie over de kosten en vergoedingen. Mocht een gemeente er niet tussen staan, bel ons vooral om te overleggen. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning. Let op: in de regio Rijnmond (Rotterdam e.o) heeft RIOzorg enkel een contract voor de BGGZ en niet voor de SGGZ. Bekijk het bovengenoemde document voor meer informatie.

 

Stap 3 | Aanmelden

  • De cliënt kan zich aanmelden door middel van het invullen van het aanmeldformulier.
  • Bij het aanmelden hebben wij ook een ingevuld toestemmingsformulier (pdf) nodig. Graag het formulier ondertekenen en als bestand toevoegen in de laatste stap bij het aanmeldformulier. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij op een later moment in dit aanmeldproces om dit ondertekende formulier vragen.

 

Stap 4 | Telefonisch contact en screening of aanmelding bij RIOzorg passend is

  • Nadat de aanmelding binnen is, neemt een behandelaar van RIOzorg vervolgens contact op met een ouder voor een korte telefonische screening. Aan de hand hiervan kan RIOzorg daarna bepalen of wij de juiste zorg in huis hebben om te helpen. Als dit niet het geval is kan RIOzorg uw kind ook doorverwijzen.

 

Wij streven naar korte wachtlijsten en ook naar zorg dichtbij. Als alle benodigde informatie bij ons binnen is, kan een intake binnen 2 tot 3 weken gepland worden als er geen wachtlijst is.

 

Intakegesprek

Het kan zijn dat vervolgens het intakegesprek (is eenmalig) op één van onze drie hoofdlocaties plaatsvindt in ArnhemAmersfoort of Den Haag.

 

Bestanden naar RIOzorg versturen

In het aanmeldformulier heeft u de mogelijkheid om bestanden, zoals het ingevulde toestemmingsformulier (pdf), toe te voegen door ze te uploaden in de laatste stap.

Informed consent form or/and registration form in English? Click here (consent form) and here (registration form).

 

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen