Aanmelden

Hoe gaat een aanmelding van uw zoon of dochter in zijn werk?

 Stap 1 Verwijzing

  • Om te beginnen heeft u een verwijzing nodig. U kunt hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij uw gemeente.
    Iedere gemeente hanteert een eigen werkwijze die u na kunt vragen bij uw gemeente. Komt u er niet uit? Neemt u dan gerust contact op.

Het is van belang dat u zorgt dat de volgende zaken op de verwijzing staan:
→  NAW (*) gegevens van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer.
→  Uw eigen NAW gegevens en uw geboortedatum.
→  De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen.
→  Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose.
→  Klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis.
→  Verwijzing naar GBGGZ (generalistische basis GGZ) of SGGZ (specialistische GGZ).

(*) NAW staat voor naam, adres en woonplaats.

Stap 2 Vergoeding

  • RIOzorg heeft met veel gemeenten een contract. In het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden staat het overzicht van gecontracteerde gemeenten. Mocht uw gemeente er niet tussen staan, bel ons vooral om te overleggen. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning.

Stap 3 Aanmelden

  • U kunt uw zoon of dochter bij ons aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Als u er niet uitkomt kunt u hulp aan uw verwijzer vragen. Indien aanmelding niet lukt dan kunt u contact met RIOzorg opnemen.
  • Bij het aanmeldproces hebben wij een ingevulde toestemmingsformulier (pdf) nodig. Deze moet u downloaden, uitprinten, ondertekenen en scannen. Bij stap 2 in het aanmeldformulier heeft u de mogelijkheid deze te uploaden.

Wij werken zoveel mogelijk zonder wachtlijst. Als alle benodigde informatie bij ons binnen is, kan een intake meestal binnen 2 tot 3 weken gepland worden.

Stap 4 Telefonisch contact en screening of aanmelding bij RIOzorg passend is.

  • Nadat uw zoon of dochter is aangemeld maakt RIOzorg met u een telefonische afspraak voor een korte screening. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of RIOzorg de juiste zorg voor uw zoon of dochter kan bieden. Wanneer dit niet het geval is kan RIOzorg doorverwijzen.

Uw bestanden naar RIOzorg versturen
U kunt tijdens het aanmeldproces via het aanmeldformulier uw bestanden toevoegen. Of u heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de verzenddienst Wetransfer, hoe u dit doet kunt u lezen in de handleiding.