Aanmeldproces

 

Start | Verwijzing en vergoeding

 • Om bij ons zorg af te nemen is er een verwijzing noodzakelijk. Men kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente.

  Iedere gemeente hanteert een eigen werkwijze die op te vragen is. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

Het is van belang dat de volgende zaken op de verwijzing staan:
→  NAW-gegevens (*) van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer.
→  De NAW-gegevens en geboortedatum van de cliënt.
→  De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen.
→  Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose.
→  Klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis.
→  Verwijzing naar generalistische basis GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ).

(*) NAW staat voor naam, adres en woonplaats.

 

 • RIOzorg heeft met meer dan 200 gemeenten een contract. Bekijk het document Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden voor een helder overzicht van gecontracteerde gemeenten, alsmede informatie over de kosten en vergoedingen. Mocht een gemeente er niet tussen staan, contacteer ons om te overleggen. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning.

 

Stap 1 | Aanmelding

 • De aanmelding verloopt digitaal via het online aanmeldformulier van RIOzorg.
 • Bij het aanmelden hebben wij ook een ingevuld toestemmingsformulier (pdf) nodig. Graag het formulier ondertekenen en als bestand toevoegen in de laatste stap bij het aanmeldformulier. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij op een later moment in dit aanmeldproces om dit ondertekende formulier vragen.

 

Stap 2 | Telefonische screening

 • Nadat de online aanmelding binnen is, neemt een behandelaar van RIOzorg contact op voor een telefonische screening. Aan de hand hiervan kan RIOzorg daarna bepalen of wij de juiste zorg in huis hebben om te helpen.
 • De telefonische screening vindt plaats 2-5 werkdagen na de online aanmelding. Dit termijn kan mogelijk afwijken indien de online aanmelding niet volledig is ingestuurd. Dit betreft de ingevulde vragenlijst én gevraagde documentatie.
 • Indien er uit de telefonische screening blijkt dat wij jou kunnen behandelen, kom je bij ons in zorg. Dit betekent dat wij een zorgplicht hebben naar jou en dat je ons, ondanks dat de behandeling nog niet is gestart, mag contacteren.

 

Stap 3 en 4 | Intake en behandeling(en)

 • Ons streven is om binnen één maand na de telefonische screening de intake in te plannen. Helaas lukt dat niet in alle gevallen. In dat geval spreken we over een wachtlijst.
 • Het kan zijn dat vervolgens het intakegesprek (is eenmalig) op één van onze drie hoofdlocaties plaatsvindt in ArnhemAmersfoort of Den Haag.

 

Informed consent form or/and registration form in English? Click here (consent form) and here (registration form).

 

 

 

Coronavirus | Aangepaste werkwijze

Vanaf 6 november gelden er in het gehele land aangescherpte coronamaatregelen. Voor de bezoekers en medewerkers van RIOzorg gelden de landelijk opgestelde basisregels, zoals de 1,5 meter afstand van elkaar. Wij zullen in elke behandelkamer zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Wij vragen geen toegangsbewijs en wij stellen geen mondkapjesplicht, maar deze mag uiteraard wel gedragen worden. Hoest en nies in je elleboog en we begroeten je graag met een glimlach in plaats van een handdruk. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.